Predstavljen EU projekt unapređenja vodovodne i kanalizacijske mreže u Rijeci i okolici

17. svibnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

U okviru tradicionalnog obilježavanja Dana otvorenih vrata EU projekata, u Gradskoj vijećnici održano je predstavljanje EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“.

Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske, jednom od najvećih na području Republike Hrvatske, procijenjene vrijednosti 1,76 milijardi kuna, kojeg provodi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija. Projekt obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u gradovima Rijeci i Kastvu te općinama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Pročišćivač otpadnih voda na Delti imat će drugi stupanj pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari te će biti kapaciran da podnese opterećenje od 200.000 stanovnika. Projekt obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima.

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda

Projektom će se dostići europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode, smanjiti zagađenje mora, osigurati dobro stanje voda, smanjiti gubici i povećati efikasnost vodoopskrbnog sustava. Projekt će biti sufinanciran sredstvima EU kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. u visini do 1,25 milijardi kuna odnosno 71,33% troškova.

Na predstavljanju projekta zainteresirani građani dobili su uvid u dosadašnju realizaciju i status projekta te saznati koji je doprinos i značaj provedbe zahvata ovakvog razmjera. Projekt je predstavio rukovoditelj Jedinice za pripremu i provedbu projekata u KD-u Vodovod i kanalizacija Srđan Superina sa suradnicima.

Prve cijevi su već položene u sklopu  investicija gradnje ili rekonstrukcije cesta i križanja, a sve kako bi se izbjegla višestruka kopanja i time smanjili ukupni troškovi, kao i opetovane gužve i neizbježni prometni zastoji. Tako je do sada izgrađeno 300 metara sanitarnog kolektora na raskrižju Škurinjska draga, 800 metara rasteretnog kolektora na državnoj cesti Martinkovac te 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda na kružnom raskrižju Marinići 2. Uskoro bi trebali započeti radovi na rekonstrukciji Krešimirove ulice, koja će uključivati i rekonstrukciju i dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojeće javne vodoopskrbe u Krešimirovoj ulici. Riječ je o zajedničkim radovima KD Vodovod i kanalizacija, Hrvatskih cesta te Grada Rijeke.

Na predstavljanju je prikazan kratki informativni film, a svi zainteresirani dobili su priliku postaviti pitanja.

Više o projektu na mrežnim stranicama Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija.

U okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata”, koji se ove godine održavaju od 9. do 19. svibnja.