Predstavljan zajednički projekt Viškova, Kastva i kostrenskog vrtića Zlatna ribica

28. travnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Zlatna-ribica-KostrenaKOSTRENA – Dječji vrtić „Zlatna ribica“, dio je vrijednog EU projekta „Podrška djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju te djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa – Za sretnije djetinjstvo“, koji je jučer na zajedničkoj konferenciji partnera predstavljen u Kastvu.  Riječ je o dvogodišnjem projektu za kojeg je Općini Viškovo i partnerima Gradu Kastvu i Dječjem vrtiću Zlatna ribica iz Kostrene putem ITU mehanizma iz Urbane aglomeracije Rijeka, odnosno Europskog socijalnog fonda, odobreno 100-postotno financiranje u iznosu od 2.469.954,58 kuna.

Svrha projekta je osigurati rehabilitacijske tretmane i mobilni tim djeci s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju kao i djeci slabijeg socijalno-ekonomskog statusa te im omogućiti i uključivanje u sportske aktivnosti. U sklopu projektnih aktivnosti uredit će se senzorna soba i kvalitetan prostor za provođenje rehabilitacijskih tretmana te formirati mobilni tim kojeg će činiti psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik dok će se za rehabilitacijske tretmane dodatno angažirati defektolog  i logoped. Didaktička oprema nabavit će se i za područje Kostrene i Kastva. Projekt će imati i svoj sportsko-rekreacijski segment kroz organizaciju atletske škole i škole trčanja, a dodatna vrijednost projektu je njegov inkluzivan pristup jer će u sportskim aktivnostima zajednički sudjelovati djeca s teškoćama u razvoju i djeca urednog razvoja.

Ravnatelj Dječjeg vrtića Zlatna ribica iz Kostrene Stanko Vučetić zahvalio je Općini Viškovo i Gradu Kastvu na partnerstvu u ovom hvalevrijednom projektu, istaknuvši činjenicu kako su upravo pitanja i potrebe kojima se bavi projekt u kontinuiranom porastu: „Na žalost, svake godine je sve više djece koja imaju  teškoće u razvoju bez adekvatne socijalne skrbi. Odgojitelji i stručni tim vrtića među prvima primjećuju poteškoće i upućuju roditelje na daljnju opservaciju. Mi kao vrtić imamo tu sreću da naš osnivač Općina Kostrena podupire sva naša nastojanja u postizanju nadstandarda u predškolskom odgoju pa smo  od prošle godine našim polaznicima osigurali vanjske suradnike logopeda i edukacijskog rehabilitatora koji su zaposleni na tri sata tjedno te nam uvelike olakšavaju rad s djecom s poteškoćama u razvoju. Od prije par godina naš vrtić ima i senzornu sobu koju nam je pomogla opremiti INA. Takav prostor omogućio je našim stručnim suradnicima kvalitetniji rad s djecom u poticanju i istraživanju senzornih područja – taktilnog, slušnog, vizualnog i vestibularnog. Ovim projektom osigurana je dodatna oprema kojom ćemo nadograditi i unaprijediti taj naš senzorni kutak. Brza reakcija i rana intervencija su najvažniji u rješavanju ili ublažavanju poteškoća, i zato podršku i potporu mobilnog tima za dijete, roditelje, odgojitelje i stručni tim vidimo kao najvrjedniji dio projekta. Osim toga projektom su predviđene edukacije i radionice kojima ćemo sigurno dobiti mnoga znanja i temelj za daljnji rad. Ovaj projekt je jedan od dobrih primjera na koji način pristupati ovom problemu u budućnosti, a sama realizacija će nam dati odgovore kako i na koji način prevenirati“.

(kv)