Predložite najbolje sportaše i sportske ekipe u 2019. godini!

22. ožujka 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

dvorana sportOTOK KRK – Temeljem Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, Općina Dobrinj raspisuje Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka u 2019. godini.

I. Predmet ovog Javnog poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša godine otoka Krka u 2019. godini.
II. Prijedlog iz točke I. mogu dati sve sportske udruge koje djeluju na otoku Krku, kao i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka
III. Sportske udruge svoje članove prijavljuju kao kandidate s rezultatima ostvarenim u 2019. godini, i to u sljedećim kategorijama:
najuspješnija sportašica do 14 godina starosti,
najuspješniji sportaš do 14 godina starosti,
najuspješnija sportašica od 14 do 18 godina,
najuspješniji sportaš od 14 do 18 godina,
najuspješnija sportašica seniorka,
najuspješniji sportaš senior,
najuspješnija ženska ekipa do 18 godina,
najuspješnija muška ekipa do 18 godina,
najuspješnija ženska seniorska ekipa,
najuspješnija muška seniorska ekipa,
nagrade za sportske zasluge i jubileje.
IV. Pisani prijedlog iz točke I. ovog Javnog poziva obvezno sadrži:
1. sportaši – natjecatelji:
individualci (r.br. 1 – 6., točke III.) i ekipe (r.br. 7 – 10., točke III.):
ispunjen obrazac prijave (Excell tablica) s navedenih pet najznačajnijih sportskih rezultata u 2019. godini i naznačenim rangom natjecanja (uputstva se nalaze na prvoj stranici Excell tablice, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva),
potvrdu o članstvu u klubu (kopija članske iskaznice),
za sportaše koji djeluju izvan otoka Krka, a njegovi su stanovnici, uz svu navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i potvrdu o prebivalištu.

Pojedini klub po kategoriji može prijaviti najviše dva kandidata.

2. U kategoriji navedenoj pod r.br. 11., točke III., kandidati se nominiraju temeljem posebno uspješnih sportskih aktivnosti, zapaženih zasluga ili doprinosa prosperitetu otočnog sporta u pojedinoj kalendarskoj godini, dok se nagrade dodjeljuju i za jubileje, i to za 15, 20 ili više godina kontinuiranog rada u sportu svim pojedincima i klubovima koji u godini za koju se nagrade i priznanja dodjeljuju slave obljetnicu.

V. Nagrade za najbolje po kategorijama iz točke III. iznose:
za pojedince – 1.000,00 kn,
za sportske ekipe – 2.000,00 kn.

VI. Zaprimljene prijedloge razmatrat će i ocjenjivati Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka, sukladno odredbama Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka.

VII. Prijedlozi se zaprimaju na adresu Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51514 Dobrinj, uz naznaku: Za sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu, ili e-mailom na opcina@dobrinj.hr, uz naslov Za sportaša godine otoka Krka za 2019. godinu.

VIII. Krajnji rok za dostavu prijedloga je petnaesti dan od dana objave Javnog poziva, do 15.00 sati neovisno o načinu dostave. Prijedlozi koji pristignu nakon 15.00 sati, dana 27. ožujka 2020. godine, bez obzira na način dostave, smatraju se zakašnjelima.

IX. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi pristigli izvan utvrđenog roka neće se razmatrati i vratit će se podnositelju.