POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU DJEČJEG IGRALIŠTA U ULICI VRTAČE U MARČELJIMA

24. studenoga 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

djeca igrališteVIŠKOVO – Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“ čime su stvoreni preduvjeti da se na području Općine Viškovo izgradi još jedno dječje igralište. Ovog puta, riječ je o igralištu u ulici Vrtače u Marčeljima. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na nešto manje od pola milijuna kuna, a realizirat će se temeljem provedenog Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji je objavila Lokalna akcijska grupa „Terra liburna“. Intenzitet potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, dok Republika Hrvatska s 10 % udjela. Općini Viškovo tako je odobreno 387.000,00 kuna za realizaciju ovog projekta. Tim će se sredstvima postojeći neuređeni teren u vlasništvu Općine Viškovo urediti za potrebe dječjeg igrališta. Površina obuhvata dijela parcele namijenjene za uređenje dječjeg igrališta iznosi oko 1.500 m2. Ova lokacija smještena je u dijelu naselja u kojem je veliki broj stambenih zgrada u kojima žive mlade obitelji s malom djecom te nedostaje potrebnih sadržaja.

Cilj projekta je poboljšanje uvjeta života stanovnika Općine, posebice djece i njihovih roditelja te osiguravanje dodatnih sadržaja za igru, druženje i učenje. Projektom se predviđa postava najmanje tri različite sprave za igru djece od 3-10 godina. Sprave će biti metalne sa svim potrebnim atestima koji garantiraju sigurnost djece. Oko sprava će se postaviti apsorbirajuća podloga od reciklirane gume. Uz sprave za igru, planira se postava klupa, koševa za otpad te rasvjetnih tijela. Pješačka površina dječjeg igrališta planira se urediti parkovnom rizlom. Uz dječje igralište uredit će se i  parkiralište za posjetitelje parka. Sve slobodne površine planiraju se kao zelene parkovne površine te se tako planira uređenje travnatih površina, sadnja novih stablašica i guste živice uz ogradne zidove.

Riječ je o radovima koji će početi u prvom kvartalu 2020. godine budući da se već priprema dokumentacija za javnu nabavu. U drugoj fazi uređenja dijela ulice Vrtače za što su planirana sredstva u proračunu za 2020. godinu uredit će se još jedan dio naselja gdje će se realizirati veća rekreacijska površina s košarkaškim igralištem, stolovima za stolni tenis te spravama za vježbanje.

(kv)