POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI PRETOVARNE STANICE SORINJ

22. siječnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

mali lošinjRAB – U Maloj vijećnici Grada Raba potpisan je Ugovor o izgradnji pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada Sorinj između investitora Dundovo d.o.o. i izvođača radova G.P.R. Mikić d.o.o. čime započinje ostvarenje prve od predviđene četiri faze sanacije deponija.

Nakon izgradnje pretovarne stanice slijede faze izgradnje reciklažnog dvorišta, zatvaranja i sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj te izgradnje sortirnice.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su gradonačelnik Grada Raba Nikola Grgurić, načelnik Općine Lopar Josip Borić, zamjenik gradonačelnika Grada Raba Denis Deželjin, direktor Dundova d.o.o. za komunalne djelatnosti Mladen Kuparić, direktor Lopar Vrutka d.o.o. Zdenko Jakuc te od strane izvođača radova direktor Nikola Turčić i glavni inženjer gradilišta Milan Stošić.

Na samome početku prisutnima se obratio domaćin, gradonačelnik Grgurić izrazivši zadovoljstvo zbog izuzetno dobrog početka 2018. godine i konačnog početka radova na programu sanacije, zbrinjavanja i uređenja sustava zbrinjavanja otpada čemu je uvelike doprinijela prijateljska i razumna suradnja s Općinom Lopar s kojom Grad Rab vežu i pokreću zajednički interesi, sa ciljem bolje kvalitete života na otoku.

Riječ je potom uzeo načelnik Borić nadovezavši se na važnost današnjeg dana, kada se nakon više od deset godina inicijative krenulo s prvom realizacijom projekta, budući da su zaštita prirode i okoliša važan segment života na otoku.

Zahvale su od strane Grada i Općine upućene svim sudionicima projekta, naročito državi koja je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurala 80% sredstva potrebnih za financiranje izgradnje pretovarne stanice. Preostalih 20% financirat će Grad Rab i Općina Lopar.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 8,4 milijuna kuna (bez PDV-a).

Pretovarna stanica gradit će se na površini od 5.800 m², od ukupno 32.900 m² u obuhvatu odlagališta otpada Sorinj, a osim same pretovarne stanice, sastoji se od niza manjih objekata: vagarske kućice, čuvarske kućice, 50-tonske mostne vage, perilišta kotača i ulazno-izlazne rampe.

Na pretovarnoj stanici će se miješani komunalni otpad prikupljen u manjim vozilima po svim naseljima na otoku iskrcavati u 20-tonske poluprikolice kojima će se prevoziti do Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. To znači da će se nakon dovršetka izgradnje pretovarne stanice u potpunosti prestati s odlaganjem komunalnog otpada na Sorinju, a odlagalište će se zatvoriti i sanirati, za što će tijekom ove godine biti dovršena projektna dokumentacija i ishođen akt o gradnji.

Do početka svibnja ove godine u planu je donošenje cjenika pri čemu će i Grad i Općina morati uzeti u obzir cjelokupnu problematiku zbrinjavanja otpada na otoku i utvrditi cijene u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.