POLITIČKI NEDOSLJEDNI VIJEĆNICI: ZA ISTU STVAR PRVO ZA, PA PROTIV

15. ožujka 2017. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

OPATIJA – Na održanoj posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije u aktualnom sazivu vrhunac ‘šporke politike’ se desio kada su vijećnici opatijske većine (službeno vlasti) iz SDP-a i HNS-a, koji su ranije bili bezuvjetno za sve oko gradnje Kulturno-turističkog centra, sada okrenuli vlastitu ploču. A jedina promjena koja se u međuvremenu desila jest da je gradonačelnik Dujmić izišao iz SDP-a. Time se otvorila sumnja da je nekim vijećnicima nije važnije podržavati dobre projekte neovisno tko ih provodi, već biti protiv dobrih projekata samo jer nemaju političku kontrolu nad njima.

Bilo kako bilo, na Vijeću su usvojene sve predložene točke dnevnoga reda, od kojih se izdvaja poseban Program poticanja zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini, koji ide i ove godine, uz sitnije izmjene u odnosu na lanjski, a koje primarno proizlaze iz uočene prakse.

Ključne promjene odnose se na to da su u ovogodišnjem programu ukinuti poticaju za zapošljavanje osoba do 30. godina starosti u nevladinom sektoru (pr. udruge) budući da se ranijih godina temeljem ove stavke poticaja nije prijavio ni jedan zainteresirani, a da je u međuvremenu Hrvatski Zavod za zapošljavanje krenuo sa poticajima za zapošljavanje u spomenutoj kategoriji.

Najveći je interes i diskusiju vijećnika izazvala tema koja je na dnevni red uvrštena po hitnom postupku prema zahtjevu devetorice vijećnika koji su tražili da se o njoj raspravi na ovoj sjednici Gradskog vijeća; riječ je o točki naziva „Zahtjev za donošenje akta po hitnom postupku“ na temu izgradnje Kulturno-turističkog centra Opatija.

Nakon rasprave, vijećnici su tako većinom glasova podržali zaključak na sjednici kojim traže da u roku od 30 dana gradonačelnik Ivo Dujmić pokrene postupak neovisne revizije čitavog postupka projektiranja, izgradnje i nadzora Kulturno-turističkog centra. Ovaj je zaključak temeljen na sumnji nekih vijećnika da neki koraci pri realizaciji projektiranja, izgradnje i nadzora realizacije kulturno–turističkog centra nisu bili u skladu sa zakonima i strukom.

Nedosljedni sami sa sobom: dio vijećnika koji su najprije podržavali gradnju novog centra sada su okrenuli vlastitu ploču

Gradonačelnik Ivo Dujmić, ali i resorni pročelnici, koji su se uključili u diskusiju, argumentirali su slijedeće: da su svi prateći ugovori u realizaciji ovog posla od ideje do realizacije bili objavljeni na web portalu Grada Opatije, a osim toga bili su prezentirani vijećnicima na sjednicama gradskih vijeća, što su gradski vijećnici i usvajali.

Ujedno, o izdvajanjima iz gradskog proračuna za pojedine faze gradnje objekta ili ugovaranja projekata, točnije za određene ugovore i njihovu realizaciju, gradski su vijećnici raspravljali i na više sjednica gradskog vijeća kada bi tema bio gradski proračun ili njegov rebalans, pa su i tako imali sve potrebne informacije.

Ujedno, za sve su proračunom predlagane stavke oko KTC-a vijećnici većinom ruku podržali ove akte, a ni jedna lipa, istaknuto je tijekom rasprave, nije utrošena u realizaciju KTC-a mimo proračunom planiranih iznosa, koje su prethodno potvrdili vijećnici na Gradskom vijeću.

– Politika Grada ne može se voditi po kafićima i na ulicama. Ova točka dnevnog reda današnje sjednice isforsirana je u cilju predizborne kampanje na trošak građana, sa očito samo jednim ciljem: blatiti gradonačelnika, njegov dosadašnji rad i plasirati lažne glasine, s obzirom da je najavio samostalni izlazak na lokalne izbore – naveo je gradonačelnik Dujmić. (kv)