POHVALNO – Grad Rijeka: pozivamo IT, plavu i kreativnu industriju u poduzetničku zonu Bodulovo. Nećemo tu dozvoliti shopping centre

31. siječnja 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Kada treba pohvaliti, pohvalimo! Grad Rijeka: “pozivamo IT, plavu i kreativnu industriju u poduzetničku zonu Bodulovo. Nećemo tu dozvoliti shopping centre!” Bravo.

Riječ je pozivu putem kojeg poduzetnici iskazuju interes za kupnju građevnih čestica, odnosno namjeru investiranja i poslovanja u Poduzetničkoj zoni Bodulovo. Poziv je otvoren do 1. ožujka 2022. godine.

Poduzetnička zona Bodulovo jedan je od infrastrukturnih projekata Grada Rijeke čiji je cilj proširenje sustava infrastrukturne potpore malom i srednjem poduzetništvu kroz uspostavu funkcionalne i operativne poduzetničke zone, u potpunosti opremljene suvremenom osnovnom i dodatnom zajedničkom infrastrukturom.

Cilj je omogućiti povećanje konkurentnosti  postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećanje broja novoosnovanih tvrtki te omogućiti nove investicije i porast zapošljavanja.

Poziv poduzetnicima na iskazivanje interesa za kupnju građevinskih čestica u Poduzetničkoj zoni Bodulovo pripremili su Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke u suradnji s gradskim Odjelom za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Temeljem prijava na Poziv steći će se konkretan uvid u namjere poduzetnika za  investiranje i poslovanje u Poduzetničkoj zoni Bodulovo.

Svaki interesent po ovom pozivu ima mogućnost iskazati interes za bilo koju lokaciju , odnosno građevnu česticu. Također, iskazivanje interesa poduzetnika ne predstavlja preuzimanje bilo kakvih obveza, već služi prvenstveno za potrebe analize interesa za kupnju lokacija, odnosno namjere ulaganja u Zonu.

Predstavljanje Poziv poduzetnicima na iskazivanje interesa za kupnju lokacija u zoni Bodulovo

Poziv za iskazivanje interesa predstavili su riječki gradonačelnik Marko Filipović, pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić i viši savjetnik za razvoj poduzetništva Dario Dobrilović.

„Stavljanjem u funkciju Poduzetničke zone Bodulovo omogućit će se veća konkurentnost postojećih malih i srednjih poduzetnika, povećat će se broj novih radnih mjesta te će se poticati nove investicije. Nova zona pružit će i kvalitetnu osnovu za daljnje poslovanje tvrtki koje kupe zemljište odnosno odluče se za tu vrstu investicije“, rekao je riječki gradonačelnik Marko Filipović i dodao kako bi radovi na komunalnoj infrastrukturi trebali bit gotovi sredinom ove godine kada bi trebao biti i raspisan natječaj za prodaju predmetnih parcela. „Naša je uloga kao Grada Rijeke stvarati uvjete za razvoj poduzetništva i vjerujem da uređenjem ove zone to uspješno i radimo. Također, želio bih naglasiti i kako je to samo nastavak investicija u razvoj malog i srednjeg poduzetništva s obzirom da od kraja 2020. godine u ulici Milutina Barača djeluje Tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator Proizvodni par Torpedo, a ove će godine krenuti i radovi vezani za Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT Industriju Energana koji će se nalaziti u Ružićevoj ulici“, rekao je Filipović i pozvao sve zainteresirane poduzetnike da iskažu svoj interes prijavom na ovaj Javni poziv.

Poduzetnička zona Bodulovo - izvod iz karte šireg područja

Smještena na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje, Poduzetnička zona Bodulovo prostorno je udaljena 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice, 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Također, dovršetkom ceste D403 znatno će se skratiti vrijeme prometovanja između Zone i riječke luke.

Na području Zone Bodulovo trenutno su u tijeku radovi na izgradnji komunalne infrastrukture. Izvođač radova je GP Krk, a predviđeni rok dovršetka  je kraj  svibnja ove godine.

Paralelno s radovima unutar Zone, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o gradi spojnu infrastrukturu  vodovodne opskrbe i fekalne odvodnje. Ishođenje dokumentacije za stavljanje infrastrukture u uporabu te izrada natječajne dokumentacije za prodaju lokacija planira se sukladno dinamici radova, odnosno krajem prve polovice ove godine.

„Završetkom projekta, Zona će biti opremljena kompletnom komunalnom infrastrukturom koja podrazumijeva prometnicu i nogostup u Zoni te spoj na postojeće prometnice, vodovod, fekalnu odvodnju, oborinsku odvodnju, elektroenergetsku infrastrukturu, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku infrastrukturu, plinovod te javne zelene površine.

Također, završetkom projekta poduzetnicima će na raspolaganju biti 9 lokacija odnosno građevnih čestica ukupne površine 19.694 m2, veličine od 1.029 m2 do 8.558 m2. Cjelokupna površina zone prostire se na 22.999 m, a taj preostali dio koji će također biti namijenjen obavljaju poduzetničke djelatnosti planiramo aktivirati financiranjem iz budućih natječaja za sufinanciranje projekata iz EU fondova“ istaknula je pročelnica Jana Sertić i dodala kako bi voljeli da se u Poduzetničkoj zoni Bodulovo razvijaju specijalizirana proizvodnja, uslužne djelatnosti visoke dodane vrijednosti, odnosno IT industrija, plava industrija s naglaskom na projektiranje i brodogradnju te kreativna industrija.

Poduzetnička zona Bodulovo - obuhvat kat. čestica

Prema riječima višeg savjetnika za razvoj poduzetništva Darija Dobrilovića početna cijena po metru kvadratnom u Poduzetničkoj zoni Bodulovo iznosit će 61 euro, s time da će konačna cijena biti utvrđena u postupku nadmetanja koji će biti objavljen putem Javnog natječaja kojeg će provesti Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

U sklopu Poziva poduzetnicima za iskazivanje interesa za kupnju lokacija u Poduzetničkoj zoni Bodulovo nalazi se i obrazac za prijavu koji svi zainteresirani poduzetnici do 1. ožujka ove godine trebaju dostaviti Gradu Rijeci elektroničkom poštom na adrese dario.dobrilovic@rijeka.hr. ili  poduzetnistvo@rijeka.hr.

Za Poduzetničku zonu Bodulovo do sada osigurano 8 milijuna bespovratnih EU sredstava

Izgradnja Poduzetničke zone Bodulovo predstavlja dodatnu mogućnost za privlačenje investitora, odnosno novih poduzetnika koji će svojim angažmanom doprinijeti povećanju ekonomske aktivnosti na području Grada Rijeke te novom zapošljavanju.

Aktivnosti na realizaciji Poduzetničke zone Bodulovo započele su još 2003. godine izradom Programske studije Zone, koja je bila temelj za izradu prostorno-planske dokumentacije, odnosno koncepta uređenja zone čija je realizacija između ostalog bila uvjetovana cjelovitom pripremom terena, kompletnom regulacijom Škurinjskog potoka koja je bila u nadležnosti Hrvatskih voda i rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. U otkup zemljišta, pripremu projektne dokumentacije i radove na nasipavanju platoa Grad Rijeka je uložio oko 8 milijuna kuna.

Nakon što je završila cjelovita priprema terena, Grad Rijeka je 2017. godine prijavio  na natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ projekt  „Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo“. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi 11.258.233,00 kuna, od čega je 5.710.343,18 kuna bespovratnih EU sredstava osigurano iz Strukturnih fondova, Europskog fond za regionalni razvoj putem Operativnog program “Konkurentnost i kohezija”.  Preostala sredstva osigurao je Grad Rijeka

Projekt je potom u prosincu 2020. godine prijavljen i na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu te je u studenom 2021. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske Unije za odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 2.336.049,49 kuna.