POGLEDAJTE KAKO SE UPRAVLJA KRKOM – KRČKI INSAJDER

28. veljače 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRK – U uredu gradonačelnika, 26. veljače 2018. godine, održan je 33. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove, Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, prihvaćen prijedlog Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora malih vrijednosti (od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn) putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Grad Krk u 2018. godini. Riječ je o natječaju namijenjenom udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, ukupno vrijednom 100.000,00 kn, koji će biti otvoren tijekom čitave godine, iliti do iskorištenja prethodno iskazanog budžeta, a moći će se (još tijekom ovog tjedna), zajedno sa svom popratnom dokumentacijom, preuzeti s Internet stranica Grada Krka (pod rubrikom Natječaji). Na inicijativu Osnovne škole Fran Krsto Frankopan – Matične škole Krk, pojedinačnom potporom od 2.220,00 kn (koja podrazumijeva trošak kotizacije i smještaja) financijski će se pomoći sudjelovanje petero mladih Krčanki – Paole Šamanić, Hane Lukarić, Ivane Mrakovčić, Lucije Dukić i Iris Helene Molitorisz – u poznatoj sedmodnevnoj Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće, koja će se ove godine, iznova u organizaciji novigradske Osnovne škole Rivarela, odvijati između 07. i 14. travnja. Klinici za dječje bolesti Zagreb, u akciji adaptacije zgrade Poliklinike za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za pedijatriju, odobrena je donacija vrijedna 2.000,00 kn. Kao i dosad, svim umirovljenicima s područja Grada Krka s navršenih 80 godina, a koji nisu članovi Udruge umirovljenika Grada Krka, Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento te Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka, povodom nadolazećih uskršnjih blagdana bit će osiguran poklon-bon u vrijednosti od 120,00 kn.

Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju puta za uvalu Japlenica (smještenog na području između naselja Brzac i uvale Vela Jana), i to pozivom na dostavu ponuda, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 120.550,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave radi izrade Strategije razvoja pametnog grada i podrške certifikaciji za ISO 37120 Grada Krka, također pozivom na dostavu ponuda, pored tri zaprimljene ponude (Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba, Safege d.o.o. iz Zagreba te Zajednice ponuditelja: Razbor d.o.o. iz Zagreba i Sense savjetovanje d.o.o. iz Zagreba), najpovoljnijom prihvaćena ona Zajednice ponuditelja: Razbor d.o.o. iz Zagreba i Sense savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 182.400,00 kn, s time da je ponuda tvrtke Safege d.o.o. iz Zagreba, zbog nepotpune dokumentacije, isključena iz samog postupka. U nastavku, donesena je odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju javne površine u dijelu Ružmarinske ulice u gradu Krku, što predstavlja investiciju procijenjenu na 230.400,00 kn, kao i odluka o početku postupka javne nabave za pribavu materijala te ustupanje građevinskih i monterskih radova na izgradnji javne rasvjete Grada Krka, što čini investiciju procijenjenu na 810.000,00 kn. Deanu Karabaiću iz Krka, uz naknadu od 2.000,00 kn za čitavu turističku sezonu, odobreno je korištenje lokacije Šotobaterije u gradu Krku za organizaciju ugostiteljeske ponude praćene manjim prigodnim programima.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, prihvaćena je ponuda tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonožca, vrijedna 16.160,00 kn, za izradu Urbanističko-tehničkog rješenja za područje Manduljera u gradu Krku. U nastavku, s ciljem rasprave na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, usvojen je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (realiziranog u iznosu od 14.457.368,25 kn). Temeljem očitovanja nadzornog inženjera, GP-u Krk d.d. iz Krka, odobreno je produljenje roka za izvođenje prve faze radova na rekonstrukciji i nadogradnji postojeće zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krk u gradu Krku, i to do 03. ožujka ove godine. U namjeri ishodovanja lokacijske dozvole, prihvaćena je ponuda tvrtke Geoprojekt d.d. iz Opatije, vrijedna 48.000,00 kn, bez PDV-a, za izradu idejnog projekta pristupne ceste Turističke zone Torkul u gradu Krku.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, usvojen je prijedlog Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (realiziranog u iznosu od 8.268.951,72 kn), o čemu će se imati prilike izjasniti i gradski vijećnici. Na inicijativu Mara Radića iz Vrha, prihvaćen je trošak uređenja poljskog makadamskog puta u naselju Vrh (k.č. 2054/11, k.o. Vrh), u dužini od oko 200 metara, a koji vodi prema OPG-u u vlasništvu inicijatora.

Rješavajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda Brodograđevnog obrta Malinska iz Malinske, vrijedna 41.310,00 kn, za drugu fazu obnove bragoca – plovila koje je obilježilo povijest otočnog ribarstva, a čije se predstavljanje planira u ovogodišnjem programu proslave Dana grada.