Početkom 2020. godine Rijeka dobiva e-bicikle na četiri lokacije

18. rujna 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Početkom 2020. godine Rijeka će uz financijsku podršku Ministarstva turizma na četiri lokacije postaviti terminale s električnim biciklima.

Projekt uvođenja e-bicikala predstavljen je u Gradskoj vijećnici u sklopu besplatnih predavanja za građane „O zdravlju i kretanju zajedno!”, sve u sklopu manifestacije Europski tjedan kretanja. O projektu uvođenja e-bicikala govorila je Lorella Mekić iz Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Do kraja godine postavit će se četiri biciklistička terminala – na Jadranskom trgu, na pješačkom mostu preko Rječine, na platou ispred Dvorane mladosti te na krovu garaže Bazena Kantrida, s time da će svaki od terminala imati po sedam bicikala. Bicikli su posebne robusne izrade, nisu podložni krađi dijelova, s ugrađenim GPS sustavom te su otporni na atmosferske neprilike. Radi se o samoposlužnom sustavu, kojim će se korisnici moći koristiti svaki dan u godini, a korištenje će se moći plaćati i postojećim gradskim pametnim karticama.

Rijeka će početkom 2020. godine dobiti 28 javnih električnih bicikala

U prosincu će biti postavljena postolja za punjenje bicikala, dok bi u siječnju trebali biti isporučeni i električni bicikli. Grad Rijeka je potpisao ugovore s isporučiteljem, tvrtkama HT i UTE iz Pule. Vrijednost projekta je 1.288.287,50 kuna, od čega Ministarstvo turizma temeljem javnog poziva sufinancira s 200 tisuća kuna.

Prednosti uvođenja javnih bicikala namijenjenih kako građanima, tako i turistima, odnose se na smanjenje udjela automobilskog prometa i unapređenje kvalitete života u gradu, a javni bicikli predstavljaju nadopuna postojećeg sustava prijevoza. Iako je naš grad po klimatskim uvjetima i nadmorskoj visini pogodan za biciklistički promet, najveće ograničenje u organizaciji cjelovitog biciklističkog sustava predstavlja izgrađenost grada, budući da je teško uz postojeće prometnice urediti biciklističke staze, kao i specifična konfiguracija grada, koji obiluje stminama.

Elementi sustava: postolje, pilon i e-bicikl

Prema podacima ankete o navikama građana Rijeke i okolice vezanim uz dnevna putovanja, koja je pripremljena u sklopu EU projekta Simpla, 32% Riječana koristi se u svrhu dnevnih putovanja koristi se isključivo automobilom, no većina, pored osobnih vozila, koristi i druge alternative, ponajviše i pješačenje, dok njih 6% vozi bicikl.

Rijeka se nalazi i na trasi mediteranske cikloturističke magistrale, a Turistička zajednica grada Rijeke je u suradnji s turističkim zajednicama Riječkog prstena osmislila objedinjenu biciklističku rutu pod nazivom „Bike Rijeka“. Sustav javnih bicikla u Rijeci uveden je još 2013. godine, i temeljio se na kratkoročnom iznajmljivanju bicikla u cilju poticanja rekreativnih aktivnosti građana. U početnoj fazi bilo je dostupno 10 običnih i jedna električna bicikla, a korištenje je bilo ograničeno na prostor riječkog lukobrana. Pilot-projekt korištenja javnih bicikala pokazao je kako postoji interes za korištenjem javnih bicikala.

Uz projekt uvođenja e-bicikala održana su i predavanja o važnosti kretanja i fizičke aktivnosti za zdravlje, o čemu su govorili prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med., Alemka Brozina, dr.med. te mr.sc. Sergio de Privitellio, prof. kineziologije. Na skupu koji su zajednički organizirali Grad Rijeka, u sklopu projekta Rijeka – Zdravi grad, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, istaknuta je važnost kretanja kao prevencije bolesti, ali i važnog faktora koji pomaže pri oporavku bolesnika, posebice oboljelih od kardiovaskularnih bolesti. No, kako je kazala dr. Brozina, bvrlo je važno da osobe kod kojih je dijagnosticirana bolest ne vježbaju bez prethodno provedenih testova opterećenja. Naime, dok se zdravim osobama preporuča 30 minuta žustrog hodanja ili 15 minuta trčanja dnevno, kod bolesnih osoba vježbe se moraju odrediti individualno.

Program Europskog tjedna mobilnosti održava se od 16. do 22. rujna, a provode Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te Odjel zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke s ciljem promocije urbane mobilnosti, korištenja aktivnih oblika prijevoza, smanjenja emisije štetnih plinova te kvalitetnijeg načina života u urbanim sredinama.

Grad Rijeka se u obilježavanje Tjedna pridružuje gradovima diljem Europe po šesnaesti put, a središnja tema ovogodišnjeg programa bavi se hodanjem i bicikliranjem te predstavljanjem prednosti i dobrobiti aktivnih oblika kretanja na zdravlje, okoliš i ekonomsku isplativost.