Plan razvoja grada na javnoj raspravi: Živjeti, raditi, povezati i sačuvati Rijeku do 2030. godine

11. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Predstavljajući zaključke donesene na kolegiju, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pozvao je građane da se uključe u javno savjetovanje o Planu razvoja grada Rijeke do 2030. godine.

Nacrt prijedloga Plana razvoja grada Rijeke od 2021. do 2027. godine nalazi se na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću do 18. veljače. Radi se o strateškom dokumentu kojeg je Grad Rijeka obvezan donijeti prema novom Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Grad Rijeka je i prije stupanja na snagu zakonske obveze imao svoju strategiju razvoja, koja se odnosila na razdoblje od 2014. do 2020. godine.

I prethodna i predložena strategija razvoja usuglašene su s trajanjem financijskog razdoblja Europske unije. Dapače, iako zakon nalaže obvezu planiranje do 2027. godine, Grad Rijeka je kroz ovaj nacrt Strategije definirao odrednice razvoja do 2030. godine, odnosno do godine kada je definirana nacionalna razvoja strategija.

„Unatoč činjenici da se nalazimo u posljednjoj godini mandata, smatrao sam da je važno napraviti ovaj dokument i uputiti ga Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, kako bi se omogućilo sudjelovanje na natječajima koji će biti raspisani u novom financijskom ciklusu EU i tako nastavila uspješna praksa povlačenja sredstava iz europskih fondova. Činjenica je da su pred nama lokalni izbori, no moje je mišljenje da se treba sastaviti taj dokument a novi gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu pokrenuti postupak njegove izmjene,“ istaknuo je gradonačelnik Obersnel.

Priprema Plana razvoja grada Rijeke do 2027. godine traje više od godine dana, tijekom kojih je, između ostalog, provedeno više od 30 radionica s odjelima gradske uprave i komunalnih društava, četiri radionice sa stručnom javnošću i panel rasprava o razvoju Rijeke do 2030. godine. Kroz analizu stanja identificirani su ključni pokretački izazovi na globalnoj razini s kojima se Rijeka susreće: demografske promjene, digitalizacija i globalizacija te klimatske promjene i nužnost održivog upravljanja resursima. Načini na koji se nositi sa svim ovim izazovima, koje je Rijeka već od ranije prepoznala i na njima predano radila, dominantno su uključeni i u novi Plan razvoja grada.

Razvoj Rijeke do 2030. godine sagledan kroz četiri strateška cilja

Kroz Plan razvoja grada Rijeke do 2027. godine definirana su četiri strateška cilja:

  1. Živjeti u Rijeci 2030.: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
  2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
  3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom
  4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana

Uz ova temeljna područja i ciljeve, dodan je i horizontalni cilj “Pametna Rijeka 2030.: regionalni hub za jugoistočnu Europu za razvoj i implementaciju pametnih rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom” koji će se ostvariti aktivnostima i mjerama u sva četiri tematska cilja, podrazumijevajući specifičan pristup, oslonjen na tehnologiju i inovativna rješenja.

Za sve strateške ciljeve definirane su određene mjere, aktivnosti, odnosno projekti koje je potrebno pokrenuti kako bi se navedeni ciljevi ostvarili.

„Pozivam svih koji imaju potrebe nešto reći, napisati, dodati, predložiti, da to učine do 18. veljače, do kada je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu razvoja grada Rijeke 2021.-2027.“.