OVAKO JE GLASAO KVARNER: PRVI MILANOVIĆ, DRUGA KITAROVIĆ, TREĆI ŠKORO

22. prosinca 2019. | Kategorija: Hrvatska

milanović škoro kolinda

HRVATSKA

1
ZORAN MILANOVIĆ
562.427 29,57%
2
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ
506.887 26,65%
3
MIROSLAV ŠKORO
464.581 24,42%

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ZORAN MILANOVIĆ – 39,14%
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 22,28%
MIROSLAV ŠKORO – 13,76%
MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,00%
DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,37%
DARIO JURIČAN – 5,09%
IVAN PERNAR – 2,53%
KATARINA PEOVIĆ – 2,20%
DEJAN KOVAČ – 1,05%
ANTO ĐAPIĆ – 0,20%
RIJEKA

ZORAN MILANOVIĆ – 41,91%
KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 18,79%
MIROSLAV ŠKORO – 12,89%
MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,61%
DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,05%
DARIO JURIČAN – 6,04%
KATARINA PEOVIĆ – 2,89%
IVAN PERNAR – 2,24%
DEJAN KOVAČ – 1,11%
ANTO ĐAPIĆ – 0,20%
NEDJELJKO BABIĆ – 0,15%

OPATIJA

ZORAN MILANOVIĆ – 46,16% / KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 16,14% / MIROSLAV ŠKORO – 10,70% / MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,16% / DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,87% / DARIO JURIČAN – 5,69% / KATARINA PEOVIĆ – 2,48% / IVAN PERNAR – 2,23% / DEJAN KOVAČ – 1,10% / NEDJELJKO BABIĆ – 0,28%

MATULJI

ZORAN MILANOVIĆ – 43,11%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 17,24%MIROSLAV ŠKORO – 11,25%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,43%DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,30%DARIO JURIČAN – 5,14%IVAN PERNAR – 3,41%KATARINA PEOVIĆ – 2,26%DEJAN KOVAČ – 1,06%NEDJELJKO BABIĆ – 0,21%ANTO

KRK

ZORAN MILANOVIĆ – 36,74%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 21,75%MIROSLAV ŠKORO – 15,90%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,30%DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,77%DARIO JURIČAN – 4,57%IVAN PERNAR – 2,92%DEJAN KOVAČ – 1,54%KATARINA PEOVIĆ – 1,30%NEDJELJKO BABIĆ – 0,14%

ČAVLE

ZORAN MILANOVIĆ – 34,58%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 27,96%MIROSLAV ŠKORO – 11,51%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,72%DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,93%DARIO JURIČAN – 5,51%IVAN PERNAR – 2,90%KATARINA PEOVIĆ – 1,89%DEJAN KOVAČ – 1,27%ANTO ĐAPIĆ – 0,35%

OMIŠALJ

ZORAN MILANOVIĆ – 40,05%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 20,99%MIROSLAV ŠKORO – 14,04%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,61%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,87%DARIO JURIČAN – 4,50%KATARINA PEOVIĆ – 2,73%IVAN PERNAR – 2,14%DEJAN KOVAČ – 1,99%ANTO ĐAPIĆ – 0,14%

VRBNIK

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 33,74%ZORAN MILANOVIĆ – 31,28%MIROSLAV ŠKORO – 15,49%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 5,52%DALIJA OREŠKOVIĆ – 3,52%DARIO JURIČAN – 3,06%DEJAN KOVAČ – 1,99%IVAN PERNAR – 1,99%KATARINA PEOVIĆ – 0,92%ANTO ĐAPIĆ – 0,30%

MALI LOŠINJ

ZORAN MILANOVIĆ – 36,62%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 20,62%MIROSLAV ŠKORO – 15,56%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 9,87%DARIO JURIČAN – 5,03%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,54%IVAN PERNAR – 2,98%KATARINA PEOVIĆ – 1,61%DEJAN KOVAČ – 1,06%NEDJELJKO BABIĆ – 0,32%

CRIKVENICA

ZORAN MILANOVIĆ – 38,75%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 27,10%MIROSLAV ŠKORO – 12,68%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,10%DARIO JURIČAN – 4,27%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,02%IVAN PERNAR – 2,59%KATARINA PEOVIĆ – 1,24%DEJAN KOVAČ – 0,72%ANTO ĐAPIĆ – 0,22%

BAKAR

ZORAN MILANOVIĆ – 33,30%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 27,71%MIROSLAV ŠKORO – 15,28%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,55%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,81%DARIO JURIČAN – 4,23%IVAN PERNAR – 3,02%KATARINA PEOVIĆ – 2,06%DEJAN KOVAČ – 1,41%ANTO ĐAPIĆ – 0,32%

CRES

ZORAN MILANOVIĆ – 35,66%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 23,93%MIROSLAV ŠKORO – 15,27%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,26%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,72%DARIO JURIČAN – 4,64%IVAN PERNAR – 2,75%DEJAN KOVAČ – 1,57%KATARINA PEOVIĆ – 1,10%ANTO ĐAPIĆ – 0,55%

KRALJEVICA

ZORAN MILANOVIĆ – 35,86%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 27,43%MIROSLAV ŠKORO – 12,96%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,45%DARIO JURIČAN – 5,21%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,77%IVAN PERNAR – 2,29%KATARINA PEOVIĆ – 1,75%DEJAN KOVAČ – 0,77%ANTO ĐAPIĆ – 0,24%

KOSTRENA

ZORAN MILANOVIĆ – 37,72%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 22,97%MIROSLAV ŠKORO – 13,22%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,04%DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,22%DARIO JURIČAN – 6,07%IVAN PERNAR – 2,50%KATARINA PEOVIĆ – 1,78%DEJAN KOVAČ – 1,27%NEDJELJKO BABIĆ – 0,05%

NOVI VINODOLSKI

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 36,68%ZORAN MILANOVIĆ – 33,63%MIROSLAV ŠKORO – 12,63%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 5,82%DARIO JURIČAN – 3,72%DALIJA OREŠKOVIĆ – 2,51%IVAN PERNAR – 1,52%KATARINA PEOVIĆ – 1,02%DEJAN KOVAČ – 0,79%ANTO ĐAPIĆ – 0,22%

KASTAV

ZORAN MILANOVIĆ – 41,11%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 17,86%MIROSLAV ŠKORO – 13,51%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,98%DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,60%DARIO JURIČAN – 5,42%IVAN PERNAR – 2,72%KATARINA PEOVIĆ – 2,25%DEJAN KOVAČ – 1,14%ANTO ĐAPIĆ – 0,23%

VIŠKOVO

ZORAN MILANOVIĆ – 34,05%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 21,29%MIROSLAV ŠKORO – 18,09%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,13%DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,83%DARIO JURIČAN – 5,25%IVAN PERNAR – 3,07%KATARINA PEOVIĆ – 1,91%DEJAN KOVAČ – 0,64%ANTO ĐAPIĆ – 0,22%

RAB

ZORAN MILANOVIĆ – 33,26%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 32,34%MIROSLAV ŠKORO – 14,61%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 5,77%DALIJA OREŠKOVIĆ – 3,89%DARIO JURIČAN – 3,63%IVAN PERNAR – 2,69%KATARINA PEOVIĆ – 1,51%DEJAN KOVAČ – 0,78%NEDJELJKO BABIĆ – 0,18%

DOBRINJ

ZORAN MILANOVIĆ – 41,81%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 19,92%MIROSLAV ŠKORO – 15,38%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,88%DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,22%DARIO JURIČAN – 3,64%IVAN PERNAR – 2,07%KATARINA PEOVIĆ – 1,28%DEJAN KOVAČ – 0,98%NEDJELJKO BABIĆ – 0,49%

LOVRAN

ZORAN MILANOVIĆ – 50,08%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 15,47%MIROSLAV ŠKORO – 9,71%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,23%DALIJA OREŠKOVIĆ – 5,81%DARIO JURIČAN – 5,57%KATARINA PEOVIĆ – 3,11%IVAN PERNAR – 2,15%DEJAN KOVAČ – 0,65%NEDJELJKO BABIĆ – 0,17%

KLANA

ZORAN MILANOVIĆ – 38,56%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 25,00%MIROSLAV ŠKORO – 12,02%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,60%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,00%IVAN PERNAR – 3,65%DARIO JURIČAN – 3,53%KATARINA PEOVIĆ – 1,41%DEJAN KOVAČ – 0,94%NEDJELJKO BABIĆ – 0,23%

MOŠĆENIČKA DRAGA

ZORAN MILANOVIĆ – 50,67%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 15,21%MIROSLAV ŠKORO – 8,69%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,25%DARIO JURIČAN – 5,16%DALIJA OREŠKOVIĆ – 4,75%KATARINA PEOVIĆ – 3,26%IVAN PERNAR – 2,71%DEJAN KOVAČ – 1,63%NEDJELJKO BABIĆ – 0,40%

FUŽINE

ZORAN MILANOVIĆ – 42,54%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 23,65%MIROSLAV ŠKORO – 15,66%DARIO JURIČAN – 3,22%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 3,22%DALIJA OREŠKOVIĆ – 2,91%KATARINA PEOVIĆ – 2,91%IVAN PERNAR – 2,91%DEJAN KOVAČ – 0,92%NEDJELJKO BABIĆ – 0,15%

MALINSKA-DUBAŠNICA

ZORAN MILANOVIĆ – 29,89%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 28,79%MIROSLAV ŠKORO – 20,17%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,72%DARIO JURIČAN – 4,24%DALIJA OREŠKOVIĆ – 3,83%KATARINA PEOVIĆ – 2,18%IVAN PERNAR – 1,23%DEJAN KOVAČ – 1,02%NEDJELJKO BABIĆ – 0,20%

VRBNIK

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 33,74%ZORAN MILANOVIĆ – 31,28%MIROSLAV ŠKORO – 15,49%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 5,52%DALIJA OREŠKOVIĆ – 3,52%DARIO JURIČAN – 3,06%DEJAN KOVAČ – 1,99%IVAN PERNAR – 1,99%KATARINA PEOVIĆ – 0,92%ANTO ĐAPIĆ – 0,30%

PUNAT

ZORAN MILANOVIĆ – 44,97%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 17,51%MIROSLAV ŠKORO – 11,29%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 8,70%DALIJA OREŠKOVIĆ – 6,10%DARIO JURIČAN – 3,27%IVAN PERNAR – 3,05%KATARINA PEOVIĆ – 1,46%DEJAN KOVAČ – 0,90%ANTO ĐAPIĆ – 0,33%

LOPAR

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 39,35%ZORAN MILANOVIĆ – 26,19%MIROSLAV ŠKORO – 18,76%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 6,86%DARIO JURIČAN – 2,52%DALIJA OREŠKOVIĆ – 1,96%DEJAN KOVAČ – 0,98%IVAN PERNAR – 0,98%KATARINA PEOVIĆ – 0,56%NEDJELJKO BABIĆ – 0,14%

VINODOLSKA OPĆINA

ZORAN MILANOVIĆ – 39,03%KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ – 25,16%MIROSLAV ŠKORO – 15,22%MISLAV KOLAKUŠIĆ – 7,41%DALIJA OREŠKOVIĆ – 3,80%DARIO JURIČAN – 3,48%IVAN PERNAR – 2,58%DEJAN KOVAČ – 1,16%KATARINA PEOVIĆ – 1,16%NEDJELJKO BABIĆ – 0,19%ANTO ĐAPIĆ – 0,12%