OTOK KRK – reciklažom do umjetnosti

28. ožujka 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

krk umjetnost ekoOTOK KRK – Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje Nagradni natječaj na temu Reciklažom do umjetnosti, i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravog okoliša, ali i očuvanja Zemlje čistom. Natječaj ostaje otvoren sve do 01. svibnja 2019. godine.

1. Pozivaju se pojedinci – umjetnici i kreativci svih kategorija (likovnjaci, dizajneri, pisci, filmaši i slično), obitelji, škole i udruge da se odazovu pozivu na ovogodišnji nagradni natječaj, čija je tema Reciklažom do umjetnosti.

2. Svrha natječaja je promicanje reciklaže (recikliranja) i ponovnog korištenja otpadnog ili kakvog drugog materijala te poticanje na kreativno i inovativno izražavanje (stvaranje), u skladu sa zajedničkim strateškim ciljevima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka da se do 2022. godine dostigne reciklaža najmanje 75 posto prikupljenog otpada te spriječi njegovo trajno pohranjivanje na odlagalištu. Natječaj je prilika da javnost dozna što više korisnih činjenica o reciklaži, odgovornom korištenju resursa i održivim kulturama, putem vlastitih kreativno-istraživačkih akcija i projekata. Cilj je podići svijest, ali i pružiti potporu svim programima usmjerenim ka poticanju reciklaže, tj. ponovne uporabe materijala (i predmeta), kako bi se, naposljetku, izgradila snažna veza između svih sudionika natječaja – pojedinaca i obrazovnih zajednica, ali i veza između održivosti i umjetnosti.

3. Tema svih prijavljenih radova treba biti povezana s konceptom očuvanja prirode i okoliša: mora i plaža, jezera i šuma, flore i faune te baštine, sa svrhom promicanja kulturno-povijesnih vrijednosti.

4. Natječaj je zamišljen kao svojevrsna platforma koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj dionika: umjetnika, teoretičara, edukatora (pedagoga), kulturnih i odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnika kultura održivosti i lokalnih zajednica. Njihov će zadatak biti promicanje etike reciklaže i razmjena zavisnih iskustava i informacija, kako bi utjecali na svijest javnosti, tj. motivirali pozitivne promjene. Jedna od mnogih niša unutar koje se mogu događati promjene je i kreativno izražavanje na svim razinama.

5. Jeste li ikada razmišljali o tome da napravite skulpturu morske kornjače u prirodnoj veličini, koristeći isključivo otpad? Ili pak o transformiranju ili modificiranju sveprisutnih uporabnih predmeta u spektakularna umjetnička – kiparska, slikarska, grafička ili site-specific djela? Možda će vam još više motivirajući biti reverzibilan proces pretvorbe umjetničkog ili ukrasnog predmeta u uporabni? Razmišljanje o održivosti svakako vodi u prirodu, koja postaje inspiracijom za stvaralački akt, korištenjem ondje pronađenih, odnosno od prirode odbačenih materijala! I to možemo nazvati reciklažom, kao i ambiciozne pothvate u duhu tradicionalne suhozidne arhitekture ili pak često monumentalne primjere okolišne umjetnosti koja ne samo što koristi prirodne (od prirode odbačene!) materijale, već svojim plemenitim konturama može čak i pridonijeti okolišu. Kao posebno inspirativan medij poželjno je spomenuti i kolaž (ili asamblaž), tehniku prepoznatljivu po spajanju najrazličitijih materijala (isječaka iz novina, fotografija, kože, drva, tekstila i svega ostalog što dođe pod kreativne ruke) u zanimljive slikarske, pa čak i kiparske cjeline, a čije su mogućnosti istovjetne s mogućnostima reciklaže. Budući da su na izražavanje pozvani svi kreativci, a ne samo likovnjaci i dizajneri, prijaviti se može i literarni ili esejistički uradak, čiji sadržaj progovara o mogućnostima reciklaže ili se njime konstatira prethodno realiziran umjetnički projekt, usklađen sa zadanom temom. U slučaju da je reciklaža monumentalnog karaktera, odnosno povezana s određenim ambijentom, dobro će poslužiti video ili filmski uradak koji, na primjer, može dokumentirati proces njenog nastanka. Mogućnosti su mnogobrojne, a na vama je da izaberete onu koja najviše odgovara vašem senzibilitetu i namjeri te krenete u konkretnu stvaralačku akciju!

6. Uvjeti natječaja:

Natječaj je javan.
Pravo sudjelovanja imaju svi stalni ili povremeni stanovnici otoka Krka, kao i krčki gosti i turisti.
Radovi moraju tematizirati i na kreativan način predstaviti reciklažu!
Za likovnjake i dizajnere: Radovi moraju biti kreirani od najrazličitijih tipova otpadnog materijala. Sudionici natječaja odlučuju hoće li njihov rad biti slika, skulptura, grafika, instalacija, ambijent ili slično, odnosno predmet dekorativne, uporabne ili pak suvenirske vrijednosti.
Za pisce/teoretičare: Radovi moraju biti proznog karaktera ne dulji od tri i kraći od jedne kartice teksta (kartica teksta sadrži 1.500 znakova s prazninama), i biti dostavljeni u .doc(x) ili .pdf formatu.
Za filmaše: Radovi mogu trajati najviše 20 minuta i biti dostavljeni u visokoj rezoluciji, u DVD, .mpeg, .mp4, .wmv ili .avi formatu.
Jedan autor može prijaviti najviše tri rada. Svaki rad mora biti označen podatcima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, zanimanje, adresa, kontakt telefon).
Radovi moraju imati naslov i/ili kratki popratni (opisni) tekst – koncept, ne duži od tri rečenice.

7. Sve radove prispjele na natječaj pregledat će i vrednovati posebno ocjenjivačko povjerenstvo te izabrati tri najbolja (najuspjelija) rada.

8. Autori najboljih (najuspjelijih) radova bit će novčano nagrađeni, kako slijedi:

1. nagrada – 5.000 kn,
2. nagrada – 4.000 kn,
3. nagrada – 3.000 kn.

9. Natječaj je otvoren od 25. ožujka do 01. svibnja 2019. godine.

10. Radovi se ne vraćaju autorima i ostaju na korištenje Ponikve eko otok Krk d.o.o.

11. Sudjelovanjem na natječaju, autor je suglasan da se njegov rad/radovi mogu koristiti u promotivne svrhe Ponikve eko otok Krk d.o.o. te se odriče autorskih ili bilo kojih drugih prava, osim prava na isticanje imena autora.

12. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

13. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo ne dodijeliti novčane nagrade, u slučaju da pristigli radovi ne zadovolje kriterije ocjenjivačkog povjerenstva.

14. Radovi se dostavljaju na adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, s istaknutom napomenom: Za nagradni natječaj Reciklažom do umjetnosti.

15. Rezultati natječaja bit će objavljeni i nagrade dodijeljene prilikom otvorenja izložbe, 31. svibnja 2019. godine, u Galeriji Decumanus u gradu Krku.

16. Sudjelovanjem na natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju uvjete natječaja.

17. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 654 666 ili elektroničkom poštom na adresi ponikve@ponikve.hr.