OTOK KRK – Najavljena prva faza izgradnje dječjeg igrališta u Korniću

30. svibnja 2017. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRK – Nakon zaključenih lokalnih izbora, u uredu gradonačelnika, 29. svibnja 2017. godine, održan je 01. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.
Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša te Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, raspravljajući o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan dodijeljene su dvije potpore, i to 8.000,00 kn Matičnoj školi Krk za razvijanje programa robotike koji će nadolazeće školske godine učenicima biti ponuđen kao slobodna aktivnost, te 5.000,00 kn Područnoj školi Vrh radi nabave opreme potrebne za što uspješniju realizaciju nedavno uvedenog programa produženog boravka. Budući da je na jednom od prethodnih sastanaka Kolegija podržan prijedlog Milana Sijerkovića da se krene s pripremama vezanim uz objavljivanje popularno-znanstvene knjige o meteorološkim prilikama otoka Krka, najavljeno je potpisivanje ugovora o autorskoj naknadi, obzirom da je Grad prihvatio pokriće troška autorskog honorara, ali i preuzeo organizaciju poslova što ih podrazumijeva njezino publiciranje. Biskupiji Krk, na inicijativu uredništva Kvarnerskog veza, odobrena je potpora u vrijednosti od 2.000,00 kn kojom će se sufinancirati izdavanje njegovog ljetnog dvobroja, a koji će na 40-ak stranica, pored ostalih sadržaja, donijeti i prilog o bragocu Paolini. Sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i učitelja, krčkim srednjoškolcima i njihovim mentorima – Eriku Akviću, Nicole Kramar i prof. Carol Marković (engleski jezik), Silviji Kosić i prof. Ivani Mateši (geografija) te Melanie Vičević, Stelli Jurešić i prof. Gordiji Marijan (povijest) – za sudjelovanje na državnim natjecanjima dodijeljene su novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 500,00 kn. Nadalje, razmotren je i podržan projekt Udruge Kreativni Krk kojim bi se, (za početak) na plaži Dražica, turistima ponudila malena knjižnica s djelima hrvatskih autora prevedenih na strane jezike, s time da je Grad svoju potporu spreman realizirati isključivo direktnim financiranjem nabave potrebne opreme.

Razmatrajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, temeljem provedenog parcelacijskog elaborata radi izgradnje prometnice u zoni Lunta u gradu Krku, najavljeno je skorašnje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a paralelno i izrada glavnih projekata, kako bi se do kraja godine mogao podnijeti zahtjev za ishođenjem građevinske dozvole. Nastavno na zaključak s jednog od prethodnih sastanaka Kolegija, prihvaćena je ponuda tvrtke GPZ d.d. iz Rijeke, vrijedna 25.100,00 kn bez PDV-a, za izradu idejnog projekta Rekonstrukcije dijela Ul. Narodnog preporoda u gradu Krku (kojim će se riješiti preglednost zavoja, pješački prijelazi i javna rasvjeta), kako bi se, naposljetku, osigurala što veća sigurnost svih sudionika u prometu. Pored toga, usvojena je još jedna GPZ-ova ponuda, u iznosu od 28.200,00 kn bez PDV-a, za izradu varijantnog idejnog prometnog rješenja raskrižja između prometnica U-3.3, U-6, IS-2 (Ž 5106) te buduće ceste koja će voditi u smjeru Lunte, i to na predjelu zone Sv. Petar u gradu Krku. Kao dio (višegodišnjeg) projekta sanacije i izgradnje dječjih igrališta duž čitavog područja Grada Krka, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćeni su troškovi izgradnje prve faze dječjeg igrališta u naselju Kornić, temeljem troškovnika tvrtke AG-PROJEKT d.o.o. iz Rijeke, procijenjeni na 303.480,60 kn bez PDV-a, a koji podrazumijevaju građevinsko-obrtničke radove, postavljanje elektroinstalacija te dobavu i ugradnju opreme igrališta. Prema tome, za taj je posao najavljeno kretanje u postupak nabave, a prihvaćanjem ponude AG-PROJEKT-a, vrijedne 18.000,00 kn bez PDV-a, osiguran je nadzor nad njegovim izvođenjem. Sukladno zahtjevima Konzervatorskog odjela u Rijeci vezanim uz projekt Rekonstrukcije (prezentacije i konstruktivne sanacije) istočnog poteza gradskih bedema u gradu Krku, razmotrene su dvije ponude. Najprije, ona tvrtke Omega engineering d.o.o. iz Dubrovnika, u iznosu od 60.000,00 kn bez PDV-a, za izradu arhitektonske dokumentacije i stratigrafske analize (spomenutog poteza) s prijedlogom prezentacije, kao i ponuda Studija Perivoj d.o.o. iz Malinske, u iznosu od 8.220,00 kn bez PDV-a, za izradu projektne dokumentacije uređenja zelenila. I dok će se za prvospomenute poslove zatražiti alternativne ponude, ona Studija perivoj je prihvaćena. Naposljetku, prezentirani su dorađeni troškovnici i izvedbeni projekti uređenja dijela prizemlja upravne zgrade Grada Krka, koji sada govore u prilog investiciji procijenjenoj na 2.804.935,90 kn bez PDV-a. Naime, dorada je, uglavnom, realizirana u dijelu koji se odnosi na uključivanje suvremene AV opreme u uređenje interijera Velike gradske vijećnice, s time da prezentiranu dokumentaciju, u suradnji s tvrtkom AVinstal d.o.o. iz Oprića, potpisuje Forma biro d.o.o. iz Koprivnice.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Kornić, prihvaćena je ponuda Obrta Gromača iz Kornića, s uračunatim PDV-om vrijedna 55.781,25 kn, za uređenje maslinarskog puta (stari Fratini) na području naselja Kornić, čime će se dobiti direktna poveznica s novouređenom trim stazom kao novim turističkim sadržajem. Na inicijativu Mjesnog odbora Poljica, usvojena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 33.500,00 kn, za sanaciju makadamskog puta na dionici od naselja Poljica prema uvali Čavlena. Tvrtki Sizis d.o.o. iz Zagreba odobren je zakup javne površine na dijelu Obale hrvatske mornarice u gradu Krku, 16. lipnja ove godine (između 16.00 i 20.00 sati), radi održavanja promocije aktualnih tarifa mobilnog operatera BonBon.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, s ciljem eventualnih usklađenja, analizirani su akti kojima se regulira organizacija i način naplate parkiranja na području Grada Krka, obzirom da od 01. srpnja ove godine ti poslovi s koncesionara prelaze u nadležnost krčkog Komunalnog društva Vecla d.o.o. Pored ostalog, istaknuto je kako se Vecli radi ishodovanja sezonskih parkirališnih karata (odnosno ostvarivanja prava na parkiranje pod povlaštenim uvjetima) mogu javiti stanari koji imaju prebivalište unutar starogradske jezgre grada Krka, a nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj garaži ili dvorištu (za stalna parkirališta), zatim pravne ili fizičke osobe – obrtnici koji koriste poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, fizičke osobe vlasnici stambenih objekata na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu, te zaposlenici koji rade u objektima na području na kojem se obavlja naplata parkiranja pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila (za privremena parkirališta). Na kraju, najavljena je konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Grada Krka, i to 07. lipnja, u 19.30 sati, u Malenoj gradskoj vijećnici.