OTOK CRES – Plaža Sv. Blaž se neće dirati!

10. ožujka 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

plaza-sv-blaz cresOTOK CRES – Nakon što se proteklog vikenda na društvenim mrežama razvila rasprava o navodnim radovima na poznatoj plaži Sv. Blaž koja se, zbog nedostatka točnih informacija, razvila do fantastičnih razmjera, gradonačelnik Kristijan Jurjako je javno pozvao sve zainteresirane da dođu na sastanak u gradsku upravu na kojem će se sve razjasniti.

Na sastanak su došla dva zainteresirana građanina i dva gradska vijećnika s kojima su razgovarali gradonačelnik Jurjako, predsjednik Gradskog vijeća (ujedno i predsjednik gradskog odbora za urbanizam) Marčelo Damijanjević, pročelnica Nada Kremenić i voditeljica Odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje Dubravka Fak.

Nakon što je Marko Velčić rekao da se u blizini plaže očito nešto radi, za sada se čisti raslinje, te da građane zanima kakvi su planovi, gradonačelnik Jurjako iznio je sve informacije koje ima Grad.

Željko Lužavec sklopio je krajem 2011. godine s Hrvatskim šumama ugovor o osnivanju služnosti na vrijeme od 50 godina na oko 25 hektara šumskog zemljišta radi podizanja višegodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i maslinika). Radi se o dijelu puno većeg zemljišta, površine oko 400 hektara, kojim upravljaju Hrvatske šume i prostire se sve do plaže Sv. Blaž. Budući da se ne radi o građevinskom zemljištu na njemu nije moguća gradnja. Prema dostupnim fotografijama vidi se da nema nikakvih aktivnosti na samoj plaži već da se obližnji teren čisti od korova, što je obaveza svakog vlasnika zemljišta, a to uobičajeno rade svi odgovorni maslinari. Kad bi svi vlasnici tako čistili svoje terene, bilo bi to samo za pohvalu, rekao je gradonačelnik Jurjako.
Trenutno na području plaže Sv. Blaž nije uspostavljena granica pomorskog dobra, no kako bi se plaža zaštitila Grad će odmah pokrenuti proceduru kod nadležnih tijela Primorsko-goranske županije. Gradonačelnik će rekao da očekuje da će se postupak završiti do kraja godine, te da će se boriti da se što je veće područje obuhvati pomorskim dobrom, a ne samo minimum od 7 metara od obalne crte kako je predviđeno zakonom.

Gradonačelnik je ujedno istaknuo neodgovorno ponašanje određenih pojedinaca koji su iznosili neprovjerene ili neistinite informacije na društvenim mrežama te su na taj način nepotrebno raspirivali nezadovoljstvo među sugrađanima. Primjerice, Bojana Vuksanović objavila je fotomontažu na kojoj je hotel montiran na plažu, a nigdje nije navela da se radi isključivo o njezinoj mašti i da se tako prema zakonskim propisima nikako ne može izgraditi na Sv. Blažu. Budući da se radi o arhitektici i članici gradskog Odbora za urbanizam, njezini postovi imaju dodatnu težinu. Kako bi se izbjegli nesporazumi trebalo je samo zatražiti točne informacije, a do gradonačelnika se uvijek može doći raznim komunikacijskim kanalima, zaključio je Jurjako te pohvalio Nataliju Marelić Tumaliuan i Marka Velčića zbog uloženog truda na zaštiti prirodne baštine, kao i zbog traženja informacija na pravom mjestu.