OTOK CRES – KONSTITUIRANI MJESNI ODBORI ORLEC, VALUN I MARTINŠĆICA

19. travnja 2022. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi, ljudi sjede i u zatvorenomCRES – Konstituirana su vijeća mjesnih odbora Orlec, Valun i Martinšćica.
Konstituiranje VMO Orlec je održano u dvorani za sastanke gradske uprave u Cresu; za predsjednika je jednoglasno izabran Krešo Juriša, a za njegovu zamjenicu Dajana Šoštarić.
 
Vijeće mjesnog odbora Valun okupilo se u restoranu „Na moru“, te je jednoglasno za predsjednika izabran Marin Mlacović, a za zamjenicu Marizela Keserović.
 
U Martinšćici je konstituirajuća sjednica održana u društvenoj prostoriji „Dopolavoro“; za predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran Tomislav Galić, a za njegovog zamjenika Damir Jokić.
Svim konstituirajućim sjednicama prisustvovali su gradonačelnik Marin Gregorović i pročelnica Patricija Purić.