OPREZ – Obavijest o provođenju dezinsekcije i deratizacije na području Kraljevice

11. listopada 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

mišKRALJEVICA – “Pestic”d.o.o.Kraljevica provoditi će mjere dezinsekcije (uništavanje larvi komaraca) i deratizacije (uništavanje štakora i miševa) na području GRADA KRALJEVICE 13. i 14. 10. 2022.

Dezinsekcija i deratizacija vršiti će se na vanjskim površinama i zajedničkim dijelovima zgrada (stubišta, podrumi, pripadajuće vanjske površine).

Ako štakori pojedu sve izložene otrovane meke, ,molimo Vas da odmah nazovete PESTIC d.o.o. na telefon 281-163 radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka.

1. Surađivati s ekipom koja provodi suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrov za štakore.
2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
3. Za čitavo trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore.
4. Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca.
5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.