OPATIJA – uvodi se privremeno uravnoteženje proračuna

2. svibnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

OPATIJA – Kao što je bilo najavljeno, Grad Opatija obustavlja izvršenje proračuna i kreće s uravnoteženjem.

To ukratko znači da se proračun slabije puni jer je cijeli svijet već duže vremena u blokadi zbog korone (nema turista, ne rade ugostiteljski objekti, nema prometa nekretnina, nema događanja…) i Grad Opatija prestaje isplaćivati novac za sve što nije krajnji prioritet i sada će se, jer je manje novaca, revidirati što će od planiranog otpasti. Ukratko, ako Grad zaradi 1 kunu onda neće imati u planu da će na građane moći potrošiti 2 ili 3 kune (nerealnih, jer ih nema) već točno tu 1 kunu koliko ima.

Politički su to nepopularne mjere koje “politički oponenti” često nastoje iskoristiti za skupljanje jeftinih političkih poena. Poslovno je to jedino odgovorno što jedan grad ili općina mogu učiniti i dugoročno najbolja odluka.

Brojni analitičari su već prije mjesec dana pozvali sve gradove, općine, županije i državu na “kresanje” svega što ne bi koristilo kasnijem pokretanju gospodarstva. Od kvarnerskih gradova Opatija je jedna od prvih koja se primila posla oko toga te je tako obustavila:

A) planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti uključujući ugovore o financiranju javnih potreba sa udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o:

 1. ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga,
 2. obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture,
 3. dijelu aktivnosti koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobrec kao i
 4. rashodima vezanim uz provedbu EU projekata

 B) rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u slijedećim pozicijama Proračuna za 2020.godinu:

U razdjelu Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

 • Program Aktivnosti Gradskog vijeća – Aktivnosti: Financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Aktivnosti mjesnih odbora
 • Program: Redovan rad Izvršnog tijela – Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma
 • Program: Redovni programi Ureda Grada- Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika

U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

 • Program Javna uprava i administracija
 • Program Zdravi Grad
 • Program predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija
 • Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente
 • Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a
 • Program manifestacije i obljetnice
 • Program tehničke kulture
 • Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeti
 • Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorođenu djecu

U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

 • Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora
 • Program gradnje vodnih građevina
 • Program obnove fasada i krovova

U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje:

 • Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja
 • Program razvojni projekti Grada
 • Program energetske učinkovitosti

Istovremeno se produljuju ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana, osim u dijelu koji se odnosi na osnovne režijske troškove (električna energija, benzin, lož ulje, nafta, utrošak vode, troškovi telefona, mobitela i interneta, nabava materijala i usluga koji se odnosi na aktivnosti Stožera civilne zaštite)…

(Zlatko Moranjak)