OPATIJA STIPENDIRA UČENIKE I STUDENTE

19. listopada 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

prošlogodišnja dodjela

Grad Opatija stipendira učenike i studente! Pogledajte natječaj u cjelini:

N A T J E Č A J 

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I  STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

I. Grad Opatija dodjeljuje četiri vrste stipendija, i to:

1. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2. stipendije temeljem imovinskog statusa,

3. stipendije za deficitarna zanimanja i

4. stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

            – učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

            – student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0  i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti učenik II.,III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

            – učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

            – student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

– da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

            – da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

            – da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se  člana uvećava za 600,00 kuna

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,5 i više i

– da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

 • Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program
  • Kuhar/ica
  • Konobar/ica
  • Slastičar/ka
  • Pekar/ica
  • Mesar/ica
  • Vozač/ica motornog vozila
  • Zidar/ica
  • Stolar/ica
  • Tesar/ica
  • Limar/ica
  • Keramičar/ka-oblagač/ica
  • CNC operater/ka
  • Bravar/ica
  • Monter/ka suhe gradnje
  • Soboslikar/ica ličilac/teljica dekorater/ka
  • Vodoinstalater/ka
  • Zavarivač/ica
  • Automehaničar/ka
  • Autoelektričar/ka

 • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program
  • Medicinska sestra/tehničar opće njege
  • Dentalni/a asistent/ica
 • Sveučilišni studij
  • Računarstvo
  • Strojarstvo
  • Elektrotehnika
  • Medicina
  • Farmacija
  • Rehabilitacija
  • Logopedija
  • Brodogradnja
  • Građevinarstvo
  • Fizika i matematika – nastavnički smjer
  • Matematika – nastavnički smjer
  • Matematika i informatika – nastavnički smjer
  • Socijalni rad
  • Socijalna pedagogija
  • Biologija i kemija – nastavnički smjer
  • Geografija – nastavnički smjer
  • Glazbena pedagogija
  • Geodezija i geoinformatika
  • Kineziologija – nastavnički smjer
  • Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • Veterina

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

– da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

– da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

– kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

III. Prijave se podnose  na obrascima koji se mogu podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. ŠKOLSKI/AKADEMSKI USPJEH

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. IMOVINSKI STATUS

–  Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. DEFICITARNA ZANIMANJA

– Obrazac prijave za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ