OPATIJA – PRIJEDLOG PRORAČUNA NA 158 MILIJUNA KUNA

14. lipnja 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Predloženim izmjenama Proračun raste za 12,5 % na 158 milijuna i 130 tisuća kuna

Prijedlogom izmjena Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu Proračun iznosi 158.129.980,00 kuna, što je povećanje važećeg proračuna za 17.553.280 kuna ili 12,49 %. Važeći je Proračun, podsjetimo, 140.576.700,00 kuna.

Prijedlogom I. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2019. godinu, koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća 18. lipnja 2019. ne uvodimo nikakva nova financijska opterećenja za građane Opatije, kao ni za poduzetnike koji djeluju na području Grada, naglasio je gradonačelnik Ivo Dujmić na današnjoj konferenciji za novinare. Mjesečna opterećenja budžeta kućanstava su i smanjena, kada je od 1. svibnja ove godine smanjena cijena opskrbe vodom, ukidanjem stavke – naknada za razvoj od 1,97 kuna po kubnom metru vode.

Program zapošljavanja

Sve stečene potpore obiteljima s malom djecom, umirovljenicima i poduzetnicima se nastavljaju kako je i planirano, odnosno neke se, poput potpora poduzetnicima i povećavaju, uvođenjem novih poticaja za sufinanciranje natječajne dokumentacije za prijavu na europske i nacionalne fondove. Za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa ovim smo Prijedlogom izmjena Proračuna predvidjeli dodatnih 300 tisuća kuna, zbog velikog interesa za program, kazao je gradonačelnik Dujmić.

Nismo zadovoljni razinom komunalne usluge koju imamo, po pitanju zbrinjavanja otpada te smo i za unapređenje te usluge Prijedlogom izmjena Proračuna predvidjeli dodatnih 250 tisuća kuna. U pripremi je i nova Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, kazao je gradonačelnik te podsjetio i da je na prošloj sjednici GV donijelo izmjene UPU naselja Opatija u kojima je planirano više lokacija za potrebe MUP-a, a ovim je rebalansom planirano, za sadašnju lokaciju Policijske postaje, 300.000 kuna

Proračun Grada Opatije za 2018. ostvario je negativnu razliku prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 13.191.347,00 kuna. No, naglašavam da korisnici proračuna, od ustanova do brojnih udruga i građana, ostvaruju sva svoja prava. Osnovni razlog što je Proračun Grada Opatije za 2018. godinu ostvario negativan rezultat su manje ostvareni prihodi od prodaje imovine, nastavio je gradonačelnik.

Planirana prodaja objekta u Iki nije realizirana jer nije bilo ponuda na natječaj, a u vezi planiraneprodaje stare zgrade dječjeg vrtića Gradsko vijeće nije donijelo odluku o raspisivanju natječaja za prodaju tog objekta. Naime, obje nekretnine odnosno njihova procijenjena vrijednost, sačinjava najveći dio planiranih prihoda od prodaje imovine, što je bilo jasno naznačeno kod prijedloga Proračuna 2019., prvih izmjena Proračuna 2018. te u raspravi kod prijedloga za raspisivanje natječaja. Predstavnička većina u Gradskom vijeću je od te prodaje odustala uz obrazloženje da se zgrada može namijeniti u neke druge svrhe.

Stranka umirovljenika (HSU) je predlagala da se prenamijeni u Dnevni boravak za starije osobe. Za tu potrebu predlažemo drugo primjerenije rješenje- zgradu Doma zdravlja na Novoj cesti, kad se Dom zdravlja preseli na novu lokaciju. Smatramo da je to odgovarajuća lokacija za potrebe Dnevnog boravka za starije osobe i za kompatibilne djelatnosti, a riječ je o zgradi u Gradskom vlasništvu koju nemamo namjeru prodavati. U neposrednoj blizini zgrade nalaze se parkirna mjesta i autobusna stanica što zgradu čini dostupnu kako korisnicima tako i onima koji o njima brinu. To je strateški projekt Grada Opatije i vjerujem da ćemo naići na potporu Gradskog vijeća za njegovu realizaciju, naglasio je Dujmić.

bivša zgrada opatijskog vrtića

bivša zgrada opatijskog vrtića

Zajedno s Prijedlogom izmjena Proračuna Grada Opatije na dnevnom redu ove sjednice Gradskog vijeća naći će se i Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja za prodaju stare zgrade dječjeg vrtića. Početna cijena je za 20% veća (2.482.000,00 kn) od prije procijenjene vrijednosti (12.410.000,00 kuna), odnosno ukupno iznosi 14.892.000,00 kuna.

Vjerujem da sada nema zapreke da vijećnici donesu odluku o prodaji nekretnine, zaključio je gradonačelnik Dujmić.

(kv/opatija.hr)