OPATIJA – Predstavljena edukativna brošura Eko Liburnija, zdrava i čista, biser Jadrana

24. listopada 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

OPATIJA – Edukativna brošura „Eko Liburnija, zdrava i čista – biser Jadrana“ koju je izdao Komunalac d.o.o. Jurdani u suradnji s Hrvatskom udrugom stanara i suvlasnika zgrada, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ  i Komunalnim udruženjem HGK predstavljena je danas u opatijskoj Villi Antonio.

Cilj je brošure, u prvom redu, proširiti dobru praksu očuvanja okoliša i zbrinjavanja otpada, počevši od edukacije školske djece osnovnih škola Liburnije pa zatim ostatka Primorsko-goranske županije i potom projekt proširiti na cijelu državu.

– Razvoj ekološke svijesti i edukacija naših građana naš je stalni cilj, novi Zakon o gospodarenju otpadom pred nas stavlja nove izazove kojima ćemo se morati što brže prilagoditi. Upravo smo ovo pandemijsko vrijeme iskoristili za rad na brošuri koju danas predstavljamo, što je jedan korak naprijed u podizanju ekološke svijesti, naglasio je direktor Komunalca d.o.o. Ervino Mrak.

– Projekt je tim važniji što mu je primarni cilj edukacija građana o važnosti zaštite okoliša, što je u svim hrvatskim lokalnim samoupravama izuzetno aktualno ponajprije zbog pitanja zbrinjavanja otpada sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom. Novim Zakonom ispunjava se obveza kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Između ostalog, novim Zakonom uspostavljaju se centri za ponovnu uporabu otpada, određuju se novi viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada do 2035. godine te se zabranjuje stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda. Svako pojedino domaćinstvo može jako mnogo doprinijeti pri pravilnom zbrinjavanju i recikliranju otpada, racionalnom korištenju i uštedi energije, a ujedno ono što je osobito važno pritom valja misliti na zaštitu zdravlja naših stanovnika, istaknula je zamjenica gradonačelnika Opatije Kristina Đukić.

– Gospodarenje otpadom u velikim stambenim zgradama u urbanim sredinama poseban je problem, osobito kada uzmemo u obzir nedovoljno razvijenu kulturu stanovanja. I mi kao Udruga stanara neprestano nastojimo podizati svijest naših stanara o nužnosti prilagodbe održivom razvoju jer drugog izbora nemamo, kazao je predsjednik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada Dejan Bodul.

Dugogodišnji tajnik Udruge, Milan Jokić urednik je izdane brošure koju je nazočnima u Villi Antonio ukratko predstavio kroz tematske cjeline: održivo gospodarenje otpadom, odvoz od vrata do vrata, zbrinjavanje biootpada, reciklažna dvorišta, zdravstveni rizici nepravilnog zbrinjavanja otpada: azbest, onečišćenje voda, zraka, svjetlosno onečišćenje, energetska učinkovitost…

Predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Roman Leopold istaknuo je kako je upravo Fond zadužen za edukaciju i promociju ekoloških tema. U tijeku je Natječaj namijenjen udrugama koje rade na promociji i edukaciji o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama pa se svi zainteresirani mogu informirati na stranicama Fonda.

Svi su se nazočni, kroz raspravu, složili da se problem zbrinjavanja otpada mora riješiti sustavno na nacionalnoj razini, a isto tako da koncept Zero waste jednostavno nije potpuno moguć te da je kvalitetno zbrinjavanje otpada, uz što veći postotak njegove oporabe, jedini mogući izlaz iz situacije koja se odnosi baš na svakog građanina.

Edukativni paneli s važnim informacijama iz brošure bit će tijekom mjeseca studenog postavljeni u liburnijskim osnovnim školama.

(kv)