OPATIJA – Nagrade za likovne i literarne radove na temu prevencije ovisnosti

3. lipnja 2022. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

U opatijskoj gradskoj vijećnici održana je dodjela nagrada, pohvalnica i zahvalnica za likovne i literarne radove na temu borbe protiv bolesti ovisnosti učenicima i mentoricama triju osnovnih škola: „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, „Viktor Car Emin“ Lovran i „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji. Riječ je o natječaju koji je organizirala Policijska postaja Opatija i Vijeće za prevenciju ovisnosti s ciljem edukacije i osvješćivanja djece i mladih o ovom problemu.

Na natječaju je sudjelovalo 16 učenika iz 3 osnovne škole koje je pratilo 6 mentorica. Stručna je komisija izabrala po tri najbolja rada u pojedinačnoj i grupnoj likovnoj kategoriji te pojedinačnoj literarnoj kategoriji.

– Čestitam na ostvarenom uspjehu te vjerujem da ste u vašim školama već mnogo naučili o važnosti zdravog života, bavljenja sportom i zdravoj prehrani. Tako ćete odrasti u zdrave mlade ljude koji mogu uspješno kročiti kroz život i ostvariti sve svoje snove. S druge strane, na putu odrastanja tu su brojni loši izazovi, poput alkohola i droga, koji mogu izazvati teške posljedice i ovisnosti. U suradnji s našom policijom provode se mnogi preventivni programi upravo namijenjeni djeci i mladima, naglasio je gradonačelnik Fernando Kirigin.

– Vijeće za prevenciju Liburnije koje čine svi čelnici lokalnih samouprava Liburnije, a gradonačelnik Opatije mu je predsjednik, sastaje se jednom godišnje te razmatra pojavnost zloporabe droga, vršnjačkog nasilja i ostalih negativnih pojava koje utječu na život mladih ljudi. I ovaj je natječaj način osvještavanja tih negativnosti među mladima, istaknuo je načelnik Policijske postaje Opatija Tomislav Milković pri dodjeli nagrada.