OPATIJA – Još jedan korak naprijed: nove mjere poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa

14. siječnja 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Veprinac (zaleđe Opatije)

Veprinac (zaleđe Opatije)

OPATIJA – Nakon usvojenih jakih pronatalitetnih mjera koje su Grad Opatiju prema portalu gradonačelnik. hr svrstali među 10 gradova u Hrvatskoj koji su obilježili 2017. godinu, kreće se sa novim mjerama koje će potaknuti zapošljavanje i razvoj zaleđa. Uz postojeće mjere poticaja zapošljavanja i poduzetništva koje se provode od 2011. godine kreće se s novim mjerama za oživljavanje i revitalizaciju zaleđa grada koje će potaknuti građane na otvaranje vlastitih djelatnosti i pokretanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG).

Na kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića usvojen je prijedlog Programa poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa za 2018. godinu koji je upućen na javno savjetovanje za zainteresiranom javnošću.

Povećavaju se visine poticaja za zapošljavanje:

1. za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000,00 kn) i

– 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna (do sada 1.500,00 kn) mjesečno,

2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina

– jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna (do sada 6.000,00 kn) i

– 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno (do sada 1.800,00 kn),

3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

– jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna (do sada 10.000,00 kn) i

– 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno (do sada 2.500,00 kn)

Povećavaju se visine poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti:

1. za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000 kn)

– 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna (do sada 1.000 kn)

2. za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva), a novina je da korisnik poticaja može istovremeno biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca kao i u mirovini

– jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna (do sada 3.000 kn)

– 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna ako je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak (do sada 500 kn)

Poticanje obavljanja djelatnosti u zaleđu za mikro i male poduzetnike

Poticaje za obavljanje djelatnosti u zaleđu mogu koristiti poduzetnici koji obavljaju djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić, i Dobreć ili koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Pobri, Ika, Oprić i Dobreć u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije). Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od

– 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 1,000,00 kuna mjesečno.