OPATIJA – Izmjena voznog reda City busa od 2. studenog

31. listopada 2023. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

OPATIJA – Sukladno zahtjevu vijeća roditelja OŠ „Rikard Katalinić Jeretov” Opatija, u kordinaciji s prijevoznikom izmijenjen je vozni red City busa tako da je jutarnji polazak sa Slatine pomaknut sa 7:30 na 7:20, radi pravovremenog dolaska djece u školu. Također je popodnevni povratak kod škole (stajalište Spar) pomaknut s 13:10 na 13:20, kako bi djeca mogla po završetku 5. sata stići na autobus.

Izmijenjeni vozni red City busa započet će od četvrtka 2. studenog 2023. godine.

Priloženi dokumenti

Vozni red CITY BUS listopad 2023