OPATIJA – dio Ulice Viktora Cara Emina dobiva novi naziv: Ulica Sveti Nikola

27. svibnja 2020. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga


OPATIJA – Gradski su vijećnici na sjednici u Centru Gervais, sukladno epidemiološkim mjerama, održali 33. sjednicu Gradskog vijeća. Primili su na znanje Izviješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2015. – 2018. godine. Izviješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Izviješće o stanju u prostoru izradili su stručnjaci Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, a predstavili Gorana Ljubičić, dipl. ing. arh. i Vedran Radić, dipl. ing. građ.

Vijećnici su Izvješće ocijenili vrlo informativnim i sadržajnim. Zanimanje je pobudio podatak da Grad Opatija ima velike rezerve neizgrađenog građevinskog područja. Od 717 hektara građevinskog područja na teritoriju Grada tek je 63 posto izgrađeno i stoga se građevinsko područje do daljnjeg ne treba širiti. Broj stanovnika i dalje opada, a procjenjuje se da je 2018. godine u Opatiji bilo manje od 11 tisuća stanovnika. Raste broj stanovnika treće dobi, u Gradu Opatiji živi više žena nego muškaraca. Po stupnju obrazovanja Opatija spada u vrh PGŽ-a: čak 30 posto stanovnika ima visoko obrazovanje, a njih 60 posto  je završilo srednju školu. Opatijska je Nova cesta, s 18 tisuća vozila dnevno, među najopterećenijima u Hrvatskoj. Izvješće konstatira i da je priobalni pojas vrlo razvijen, dok se postavlja pitanje nedovoljne razvijenosti zaleđa.

Vijećnici su jučer dali suglasnost na Odluku o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020/2021. Postupak i mjerila upisa ne mijenjaju se u bitnome u odnosu na upise za prošlu pedagošku godinu. Novina je način upisa jer će se provesti e-upisi, ali se ostavlja mogućnost upisa kao i do sada ukoliko roditelji nemaju uvjeta za online prijavu. Zbog zaštite osobnih podataka, rezultati će se objavljivati pod šifrom koja će prilikom prijave biti dodijeljena roditelju.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora. Ovim prijedlogom zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada, za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, oslobođeni su obveze plaćanja mjesečne zakupnine za razdoblje trajanja mjera zaštite. Cilj je ove Odluke ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa COVID-19 za sve poslovne subjekte, odnosno pravne i fizičke osobe na koje se neposredno odnosi zabrana rada. Iako se nalazimo u fazi popuštanja mjera, svjesni smo ekonomskih poteškoća s kojima će se poslovni subjekti susreti, a osobito imajući na umu da se poslovanje i u fazi popuštanja mjera ne može ostvariti u punom opsegu, čulo se na sjednici. Ovom Odlukom mjera pomoći oslobođenja od obveze plaćanja mjesečne zakupnine produžit će se i za mjesec svibanj, odnosno zaključno s datumom 31. svibnja 2020. godine. Grad Opatija će ovom mjerom ostvariti manje prihoda na ime zakupnine u ukupnom iznosu od -2.683,140,00 kuna.

Usvajanjem Prijedloga Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom poslovni subjekti bit će oslobođeni i od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom završno s danom 31. svibnja 2020. godine. Prihodi Grada Opatije od poslovnih subjekata na ime komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na koje se odnosi ova Odluka za prvih 6 mjeseci iznose 5.747.950,12 kuna. U prvim mjesecima 2020. godine do dana prijedloga ove Odluke naplaćeno je 996.914,64 kuna komunalne naknade. Sveukupni financijski učinak na proračun za razdoblje do kraja lipnja tekuće godine procijenjen je na -3.551.433,21 kuna.

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o preimenovanju dijela Ulice Viktora Cara Emina u Iki u Ulicu Sveti Nikola. Mjesni odbor Ika podnio je 25. veljače 2020. godine prijedlog da se dio postojeće Ulice Viktora Cara Emina u Iki, od glavnog pravca ulice do crpne stanice Vrh Ike i hotela Ikador izdvoji u zasebnu ulicu s imenom Sveti Nikola. Prijedlog je uslijedio na inicijativu trgovačkog društva Auto Zubak d.o.o. Zagreb, koji je vlasnik novootvorenog hotela Ikador u Iki, a radi izbjegavanja problema koji im se pojavljuje u poslovanju zbog činjenice da istoimena ulica postoji i u naselju Opatija, što im izaziva probleme u dostavi pošte.