OPATIJA – čak 900.000 kn za poticaje poduzetništvu

17. ožujka 2019. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Opatija

Opatija

OPATIJA – Grad Opatija 2011. godine započeo s provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, koji se odnosi na poticaje za zapošljavanje nezaposlenih osoba i poticaje za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih Javnih poziva od 2011. do 2018. godine dodijeljeno 188 poticaja (od toga 94 za zapošljavanje, 93 za pokretanje djelatnosti) za što je gradskim proračunima kroz sedam godina izdvojeno 2.620.607,84 kuna.

Proračunom za 2019. za ovu je namjenu osiguran iznos od 900.000 kuna, od čega se 590.000 kuna odnosi na obveze po ugovorima zaključenim u 2018. godini.

I ove godine, Program je usmjeren na zapošljavanje nezaposlenih osoba, otvaranje obrta i slobodnih zanimanja te potpore određenim djelatnostima koje se obavljaju u zaleđu.

POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA:

a) za svaku novozaposlenu osobu (s navršenih 30. godina)

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

– 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno,

b) za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina

– jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i

– 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno

c) za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom:

– jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i

– 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 4.000,00 kuna mjesečno

POTICAJ ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

a) za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja

– jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna

ili 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna

b) za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)

– jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna

– 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE

Ovaj oblik poticaja obuhvaća subvenciju kamata od dva postotna poena u sklopu Programa kreditiranja poduzetnika koje raspisuje i ugovara Primorsko-goranska županija ili pojedina ministarstva RH do maksimalnog iznosa od 20.000 kuna na godišnjoj razini.

POTICANJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI U ZALEĐU

Ovaj oblik poticaja mogu koristiti poduzetnici koji obavljaju djelatnosti Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (klasične prodavaonice ili mini marketi), kao poduzetnici koji u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije), obavljaju ugostiteljsku djelatnost i to na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić i Dobreć te naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije, obrtnici i slobodna zanimanja te nosioci OPG-a, s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Opatije.

Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već dobili. Obrtnici koji su već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti ne mogu ponovno koristiti isti oblik poticaja.

U odnosu na dosadašnji Program manji dio odredbi je dopunjen ili promijenjen:

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici te neprofitne organizacije koji su u 2019. zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje su u mirovini.

Mjesečni poticaji prestat će se isplaćivati u slučaju da osoba za koju se koristi poticaj tijekom trajanja ugovora promjeni prebivališta izvan granica Grada Opatija i to počev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta.

U slučaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavca ili ode u mirovinu također je obvezan Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Ovaj Prijedlog upućen je Gradskom vijeću na usvajanje na sjednicu zakazanu za 20. ožujka, a bude li usvojen uskoro će biti raspisan Javni poziv.