OPATIJA – 3. srpnja počinje odvojeno sakupljanje biootpada

1. srpnja 2023. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

smeće kontejner otpadOPATIJA – Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. započinje s odvojenim sakupljanjem biootpada (smeđa kanta) počevši od ponedjeljka 3. srpnja 2023. godine. S tim u svezi se pozivaju korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada da zaduže svoje spremnike za odvojeno sakupljanje biootpada ili da daju svoju izjavu trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. o svom odabiru da samokompostiraju. Odvoz biootpada vrši se istom dinamikom kao i miješani komunalni otpad. Također će se odvojeno sakupljanje biootpada vršiti i u okviru 2. tjednog odvoza počevši od subote 08.07.2023. godine, također prema dinamici kao i miješani komunalni otpad.

Za detaljne informacije, budite se slobodni obratiti trgovačkom društvo KOMUNALAC d.o.o. kao pružatelju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.