OPATIJA – 2024. povijesna godina

13. prosinca 2023. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga
Zgrada Grada Opatije

Zgrada Grada Opatije

OPATIJA – Gradonačelnik Fernando Kirigin i zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić održali su posljednju redovitu konferenciju za novinare u ovoj godini. Na sutrašnjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije vijećnici će, među ostalim, odlučivati o prihvaćanju Prijedloga Proračuna za 2024. godinu koji iznosi  32.909.438 eura.

– Prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima  (pomoći umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije). Podsjećamo da su Odlukom o socijalnoj skrbi proširene socijalne mjere, uvedeni novi oblici pomoći i povećavani cenzusi te se broj korisnika socijalnog programa povećao. Za potpore gospodarstvu kroz razne oblike poticaja razvoja poduzetništva Proračunom za 2024. osigurano je 335 tisuća eura.  Grad će značajna sredstva izdvojiti i za održavanje komunalne infrastrukture, gotovo 4,1 milijuna eura.  Vezano uz komunalne akcije, participativnim budžetiranjem, ukupno je pristiglo 20 prijedloga građana, za područje 12 mjesnih odbora. Tijekom siječnja objavit će se popis prijedloga građana koji se planiraju realizirati tijekom iduće godine, naglasio je gradonačelnik Kirigin.

Za pripremu i provođenje projekata i kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Grada namijenjeno je 6,7 milijuna eura, što se planira financirati iz EU fondova, kreditnog zaduženja te iz prihoda od prodaje imovine.

– Iduća 2024. godina, godina je velikih, povijesnih investicija u Opatiji, počinje izgradnja Javne garaže Gorovo koja nam donosi 220 novih parkirnih mjesta u centru grada, kreće i izgradnja parkinga iznad hotela Adriatic te parkinga kod Doma zdravlja i, ako premostimo zadnju imovinsko-pravnu prepreku, parkirališta kod opatijskog groblja. Tako sustavno rješavamo problem parkiranja u Opatiji, a sve u cilju održivog razvoja grada i destinacije. Za izgradnju garaže Gorovo nositelj investicije bit će gradska tvrtka Opatija 21, u tijeku je javna nabava za izbor izvođača radova te završavamo svu formalnu proceduru oko ugovaranja posla, kazao je gradonačelnik.

Osim garaža, na red dolazi uređenje omiljene opatijske plaže Tomaševac koja ima status dječje plaže, obnova dječjeg igrališta u sklopu vrtića Ičići, asfaltiranje Štangerove ulice u Voloskom, uređenje spoja Ulice Ante Mandića s novootvorenim trgovačkim centrom, čime će se omogućiti uspostavljanje jednosmjernog prometa i znatno smanjenje gužve u ulici, konačno će biti riješen pristup kućama Vrh Ike. Uređuje se i okretište Jelenkin put. Uskoro će završiti radovi na Boćariji Poljane i započeti natkrivanja 4. joga opatijske boćarije.

Osim rada na terenu, Grad intenzivno nastavlja s projektiranjem. Tako su za strateške projekte proračunom osigurana sredstva za izradu glavnog projekta za stanogradnju na Tošini, garažu Črnikovica, Trg Slatina i za nadogradnju osnovne škole.

– Izgradnja bazena u Opatiji jedna je od tema koja itekako zanima naše građane. Nositelj investicije bit će tvrtka Opatija 21, a Grad je u Proračunu osigurao kapitalnu pomoć za izradu glavnog projekta. Upravo je zato na sjednici Gradskog vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Izjave o osnivanju društva OPATIJA 21 d.o.o. Riječ je o povećanju temeljnog kapitala društva unosom vrijednosti nekretnina koje se odnose na izgradnju bazena (3,7 milijuna eura) i izgradnju garaže Gorovo (1,6 milijun eura). Istim izmjenama osnivačkog akta Opatije 21 uvodi se mogućnost da uprava društva Opatija 21 d.o.o. bude dvočlana, uzimajući u obzir da se društvo treba organizacijski i kadrovski pripremiti za predstojeće investicije i kasnije upravljanje sportskim objektima. Pri tome bi svaki od budućih članova Uprave bio zadužen za pojedine segmente poslovanja, djelatnost parkiranja te građenje i upravljanje objektima, pojasnio je gradonačelnik Kirigin.

U sklopu sportske infrastrukture veliku pažnju posvećujemo rekonstrukciji Nogometnog igrališta koje također treba krenuti u 2024. godini.

– Isto tako, prije par dana potpisan je Sporazum između Vlade RH i UA Rijeka o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru novog ciklusa financiranja iz Urbane aglomeracije u kojem su navedeni pozivi za projekte za izravnu dodjelu, među kojima je prvi projekt “Revitalizacija rasadnika perivoja Angiolina”, tako da se nadamo da uskoro krećemo s realizacijom ovog projekta uz bitno bolje uvjete od onih prvotno planiranih, mogli bismo dobiti 70 do 80% bespovratnih sredstava, za razliku od prijašnjih 30-40 %, rekao je gradonačelnik Kirigin.

Proračunom nisu planirana povećanja davanja građana (gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta), osim poreza na kuće za odmor. Nedavnom izmjenom Zakona o lokalnim porezima povećan je maksimalan iznos poreza na kuće za odmor s 1,99  na 5 eura/m2.

– Činjenica je da Grad Opatija dugi niz godina kontinuirano ulaže značajna sredstva u komunalni standard. Uzimajući u obzir značaj Grada Opatije kao turističke destinacije, smatramo da je opravdano da Grad Opatija propiše maksimalnu visinu poreza. Stoga je na Gradsko vijeće upućena  odluka kojom se predlaže povećanje poreza s 1,99 na 5 eura/m2, osim za područje Vele i Male Učke za koje porez ostaje u visini od 0,66 eura/m2, istaknula je zamjenica gradonačelnika Đukić.

Na sutrašnjoj je sjednici i prijedlog novog Statuta Grada Opatije. Opsežan je to pravni posao koji je odradila gradska služba, u prvom redu uslijed promjene ustroja mjesne samouprave. Podsjećamo, Gradsko vijeće izglasalo je smanjenje broja mjesnih odbora s 15 na 11. Isto tako, Statut je usklađen s nizom zakona koji su na snazi, osuvremenjen i upotpunjen. Nakon stupanja novog Statuta na snagu rok za raspisivanje izbora za Vijeća mjesnih odbora je 90 dana.

Prijedlogom Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu Grad će iz proračuna izdvojiti 956 tisuća eura od čega za redovan rad klubova 480 tisuća eura, za osiguravanje prostornih uvjeta 456 tisuća eura te ostatak za nefinancijske potpore pri održavanju sportskih manifestacija.

Vijećnici će sutra raspravljati i o prijedlozima odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije i Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija.

– Ove izmjene nužne su zbog poboljšanja stanja u prostoru i osiguranja dodatnih mjera zaštite prostora uslijed snažnog investicijskog zamaha u Opatiji, iako smo, podsjećam, 2021. izmjenama prostorno-planskih dokumenata razinu zaštite već značajno podigli. Urbanistički plan uređenja naselja Opatija podrazumijeva i novi pristup prostornom razvoju, koji će biti kompromis tradicijskih vrijednosti, razvojnih potreba i trendova arhitekture 21. stoljeća. Izmjene su nužne i zbog ispitivanja modela poticane stanogradnje, nadogradnje opatijske OŠ Rikard Katalinić Jeretov, jače implementacije postojećih konzervatorskih studija, dodatne zaštite svih pješačkih puteva i zelenih površina, zaključio je gradonačelnik.