Održan sastanak s rukovodstvom Termoelektrane o hitnoj sanaciji posljedica onečišćenja

12. studenoga 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

KOSTRENA – Općinski načelnik Dražen Vranić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Dario Modrić, održali su sastanak s direktorom Termoelektrane Rijeka Celiom Klapčićem i tehničkim direktorom Bojanom Filipovićem na kojem je istaknut zahtjev Općine Kostrena za hitnom sanacijom svih posljedica onečišćenja mora i obale uslijed izlijevanja polutanta iz postrojenja TE Rijeka.

Aktivnosti na sanaciji krenule su odmah po dojavi o događaju nadležnim službama i kontinuirano će se nastaviti do potpunog otklanjanja svih posljedica onečišćenja, a uključit će i zamjenu onečišćenog šljunka na plažama.
Na sastanku je među ostalim dogovorena i intenzivnija i pravovremena komunikacija po pitanju svih aktivnosti koje će se ubuduće poduzimati u okviru pripremnih radnji za probni rad Termoelektrane.