ODLAGALIŠTE OTPADA OSOJNICA BITI ĆE U POTPUNOSTI SANIRANO U JESEN OVE GODINE

16. ožujka 2021. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

MATULJI – Projekt sanacije nekadašnjeg odlagališta otpada Osojnica na području Općine Matulji napreduje po planu te se završetak projekta očekuje početkom jeseni ove godine. Radi se o jednom od većih projekata u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem završne sanacije odlagališta otpada koje je zatvoreno 2018. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 38.589.669,65 kuna dok je iz Kohezijskog fonda Europske unije osigurano 30.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s bespovratnim iznosom od 3.529.411,77 kuna.

Lokaciju Osojnice danas su posjetili načelnik Općine Matulji Mario Ćiković, zamjenik načelnika Općine Matulji i koordinator projekta Bruno Frlan, voditeljica projekta Općine Matulji Astra Gašparini, načelnica Sektora za fondove Europske unije Maja Feketić, voditeljica Službe za podršku krajnjem korisniku za pripremu projekata Iva Jandriček i voditeljica projekta Ana Milutin iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i predstavnici izvođača radova, stručnog nadzora i tvrtke koja je zadužena za promidžbu i vidljivost ovog projekta.

Koordinator projekta Bruno Frlan naglasio je: – Ovaj projekt je od iznimne važnosti za Općinu Matulji i cijelu Liburniju jer se nakon dugog niza godina priprema konačno rješava pitanje sanacije bivšeg neadekvatnog odlagališta otpada cijele Liburnije na lokaciji Osojnica, a time i trajno sanira ovo devastirano područje. Nakon završetka svih radova, ovo područje više neće predstavljati ekološki problem u Općini Matulji, već naprotiv, samim postupkom sanacije smanjiti će negativni utjecaji otpada na okoliš uz smanjenje emisije stakleničkih plinova i sprječavanje daljnjih onečišćenja površinskih i podzemnih voda. Sanacija i zatvaranje odlagališta je jedna u nizu aktivnosti napuštanja bivšeg načina gospodarenja otpadom i prijelaza na novi, uređen i cjelovit sustav gospodarenja otpadom u Općini Matulji.

Stanje na gradilištu
Arsen-Zoran Tonšić kao odgovorna osoba za realizaciju Ugovora iz tvrtke GT Trade d.o.o. koja izvodi radove sanacije ističe: – Radovi na odlagalištu otpada Osojnica ponovno su se intenzivirali nakon dužeg kišnog perioda koji nas je pratio posljednjih mjesceci. Trenutno se dovršavaju radovi na izgradnji armiranog tla s oblogom od gabionskog zida, što se jasno vidi samim prilazom prema odlagalištu kao „impresivni masivni kameni zid“, a po čemu će ova građevina biti prepoznatljiva i u budućnosti te će se uklopiti u okoliš ovog kraja. Među ostalim, u tijeku su radovi na formiranju tijela odlagališta uz prebacivanje otpada, radovi na sustavu za procjedne i oborinske vode, a ubrzo bi trebali krenuti radovi na aktivnom otplinjavanju odlagališta.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Osojnica ulazi u završnu fazu te se prema planiranoj dinamici izvođenja radova završetak svih radova očekuje sredinom ljeta ove godine, nakon čega slijedi primopredaja radova i tehnički pregled građevine. Ujedno se u ime Općine Matulji zahvaljujem Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i nadležnom Ministarstvu na podršci za vrijeme pripreme i provedbe ovog projekta, istaknula je voditeljica projekta Astra Gašparini.

Općina Matulji uspjela je osigurati čak 95% bespovratnih sredstava od ukupne vrijednosti projekta te je izgradnjom reciklažnog dvorišta u Jurdanima i sanacijom i zatvaranjem odlagališta otpada Osojnica u znatnoj mjeri riješila pitanje zbrinjavanja i gospodarenja otpadom pritom polažući iznimnu pažnju na ekologiju i zaštitu okoliša te osiguranje kvalitetnih uvjeta života i rada na području Općine Matulji.