Od veljače 2024. godine objedinjena naplata troškova stanovanja prelazi iz tvrtke Ri-Stan u tvrtku Poslovni sustavi

3. siječnja 2024. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Tvrtka RI-STAN d.o.o. s 31. siječnjem 2024. godine prestaje s pružanjem usluga objedinjene naplate troškova stanovanja. Račun troškova stanovanja za siječanj 2024. godine, građani će dobiti od tvrtke POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. koja je u vlasništvu Grada Rijeke i koja će preuzeti poslove objedinjene naplate troškova stanovanja. Također, preuzet će i sva nenaplaćena potraživanja po ispostavljenim računima RI-Stana d.o.o.

Posljednji račun koji će izdati Ri-stan d.o.o. bit će račun za troškove stanovanja za prosinac 2023. godine. Dospijeće plaćanja tog računa je 25. siječanj 2024. godine i njega će građani još uvijek platiti preko Ri-Stana.

Poslovni sustavi d.o.o. će prve račune za objedinjene troškove stanovanja izdati za siječanj 2024. godine. Ti će računi građanima biti distribuirani početkom veljače i imat će uobičajeni datum dospijeća plaćanja 25. veljače 2024. godine. Njih će građani platiti preko Poslovnih sustava.

Na računu će kao i do sada biti uključene sve usluge i naknade za društva: Vodovod i kanalizacija d.o.o., KD Čistoća d.o.o., Energo d.o.o. te za Grad Rijeku.

Osnovna promjena je da će računi troškova stanovanja za siječanj 2024. godine imati novi račun za uplatu.

Tiskovna konferencija najave prelaska objedinjene naplate troškova stanovanja iz tvrtke Ri-stan u tvrtku Poslovni sustavi

Više o ovoj promjeni na tiskovnoj konferenciji objasnili su gradonačelnik Grada Rijeke Marko Filipović, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar i direktorica TD Poslovni sustavi Silvija Lučić koja je naglasila kako su se prilikom preuzimanja poslovanja vezanih uz objedinjenu naplatu troškova stanovanja vodili time da promjene za građane budu što manje.

Načini plaćanja ostaju isti, a SEPA uslugu potrebno je ugovoriti s Poslovnim sustavima

„Shodno tome želim naglasiti kako načini plaćanja objedinjene naplate troškova stanovanja ostaju isti kao i do sada. Moći će se platiti na postojećim šalterskim mjestima na lokacijama u ulicama Rade Šupića 4 (radnim danom od 8:00 do 16:00 sati) i Dolac 14 (radnim danom od 7:00 do 13:30 sati); na web portalu RIJEKA CITY CARD (www.rijekacitycard.hr) bez naknade korištenjem debitnih i kreditnih kartica; putem internet banking sustava poslovnih banaka; u poštanskim uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Financijske agencije (FINA) i banaka te na prodajnim mjestima koja pružaju uslugu plaćanja uplatnica s 2D bar kodom (novinski kiosci, trgovine i benzinske postaje).

Direktorica Lučić istaknula je i kako se ništa neće puno promijeniti ni za korisnike koji s Ri-Stanom imaju ugovorenu SEPA uslugu (plaćanje putem trajnog naloga). Korisnicima koji imaju ugovorenu uslugu SEPA izravno terećenje s tvrtkom RI-STAN d.o.o., zadnje terećenje će se provesti po računu za troškove stanovanja za prosinac 2023. i to 25. siječnja 2024., a nakon toga ovu uslugu (SEPA) mogu ugovoriti s tvrtkom POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na adresi Rade Šupića 4, Rijeka ili Dolac 14, odnosno obrasce za SEPA ugovor mogu preuzeti na web portalu RIJEKA CITY CARD (www.rijekacitycard.hr) i osobno ih donijeti na navedene adrese.

Što se tiče dostave podataka o potrošnji vode, ovlašteni predstavnici zgrada koji dostavljaju podatke o potrošnji vode za zgradu (tzv. liste za vodu) web servisom na mrežnim stranicama Ri-Stana, zadnji obrazac dobit će za dostavu podataka u siječnju te ga mogu poslati zaključno s 31. siječnjem 2024. godine.

Sve dojave odnosno očitanja plinomjera građani mogu dostaviti na uobičajeni način zaključno s 31. siječnja 2024. godine.

Objedinjena naplata jednostavnija za građane

Kako je istaknuo gradonačelnik Filipović, tvrtka Poslovni sustavi je osnovana 2015. godine te je naglasio i da će s 1. veljače ove godine jedan dio ljudi iz Ri-Stana prijeći raditi u Poslovne sustave.

„Grad Rijeka već dugi niz godina provodi ovakav sustav naplate koji omogućuje građanima lakše i jednostavnije plaćanje budući da se više troškova nalazi na jednom računu što olakšava i samo poslovanje i naplatu tih troškova. Za primjer uspješnosti ove vrste naplate zanimljiv je podatak da ostvarena naplata Grada Rijeke na ime komunalne naknade za stambeni prostor i naknade za uređenje voda od 2022. godine iznosi čak 98%, dok je uspješnost naplate u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave koje same rade naplatu, postotak uspješnosti od 80 do 90%. Velika zahvalnost za taj postotak naravno ide i Riječanima koji u velikom postotku na vrijeme izvršavaju sve svoje obveze po tom pitanju“, rekao je gradonačelnik Filipović i dodao kako će građani i dalje na jednom računu plaćati iste usluge kao i do sada – najamnine i komunalne naknade za račun Grada Rijeke; vodne usluge za račun KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., isporuku toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode i potrošnju plina za račun Energo d.o.o. Također, na računu će se nalaziti i javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za račun KD Čistoća d.o.o. kao i naknada za uređenje voda za račun Hrvatskih voda (za nekretnine za koje se naknada za uređenje voda plaća uz komunalnu naknadu).

Kako je istaknula pročelnica Maja Malnar, Grad Rijeka je zajedno s ostalim naručiteljima među kojima su Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Trgovačko društvo Energo d.o.o., posljednji Okvirni sporazum za pružanje usluga objedinjene naplate troškova stanovanja zaključio s trgovačkim društvom Ri-stan d.o.o. nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, i to na razdoblje od 4 godine, odnosno od 2020. do 2023. godine.

„Ukupna cijena za sve usluge za razdoblje od četiri godine utvrđena Okvirnim sporazumom iznosila je 22.242.219,36 kuna odnosno 2.952.049,82 eura, bez PDV-a.“

Prelaskom objedinjene naplate troškova stanovanja u trgovačko društvo Poslovni sustavi d.o.o. neće se više provoditi javna nabava za navedene usluge, zbog čega više neće biti ni rizika povezanih s javnom nabavom poput primjerice mogućnosti da u postupku nabave ne bude niti jednog ponuditelja ili da ponuđena cijena bude veća od procijenjene vrijednosti nabave. Poslovni sustavi d.o.o. su trgovačko društvo za strateško upravljanje i strateški razvoj, zajedničke poslove, financije i kontroling te internu reviziju te već i sada obavlja djelatnosti kojima se pružaju potporne usluge komunalnim i trgovačkim društvima.

Informacije će građanima biti poslane i dopisom uz račune

Građani će se za sve informacije u vezi računa i plaćanja od 1. veljače 2024. godine moći obratiti tvrtki Poslovni sustavi putem e-maila onts@poslovni-sustavi.hr, na broj telefona 051 564 416 ili osobnim dolaskom na adresu Milutina Barača 19, Rijeka.

Također, uz račun za mjesec prosinac 2023. godine građanima će biti dostavljen i letak sa detaljnijim podacima o ovoj promjeni, kako bi na vrijeme bili informirani o navedenom te kako bi se upoznali sa kontakt podacima trgovačkog društva Poslovni sustavi d.o.o. na koje će se moći obratiti za sve informacije u vezi računa i plaćanja.

Koncept objedinjene naplate troškova stanovanja Grad Rijeka kontinuirano razvija i primjenjuje već preko 30 godina.  Naime, još 1985. godine se tadašnja Radna organizacija Stambeno gospodarenje (čiji je osnivač bila bivša Općina Rijeka), a koja je i onda obavljala poslove objedinjene naplate za stambeni tj. „društveni fond“, reorganizirala i izdvojila te je 35 ljudi prešlo u Uslužno poduzeće Standard. Baza podataka (današnje informatičko rješenje objedinjene naplate troškova stanovanja) je ostala u Samoupravnoj interesnoj zajednici stambeno komunalnih poslova.

Godine 1996. posao objedinjene naplate troškova stanovanja je na javnom natječaju po prvi puta dobilo trgovačko društvo Ri-stan d.o.o.

Sve do danas, sustav objedinjene naplate troškova stanovanja kontinuirano se razvija i racionalizira. Njegova osnovna značajka je da građanima Rijeke omogućuje obračun i plaćanje svih komunalnih usluga i drugih troškova stanovanja na jednom računu.

Također, ispostavljanje svih troškova stanovanja na jednom računu krajnjem korisniku pojednostavljuje i pojeftinjuje podmirivanje istih te omogućuje dobivanje informacija na jednom mjestu. Objedinjavanje podataka i procesa obračuna i naplate  na jednom mjestu omogućuje racionalizaciju troškova poslovanja za Grad Rijeku i komunalna odnosno trgovačka društva.

Prednosti objedinjene naplate troškova stanovanja su iznimno značajne kako za građane koji na taj način zaprimaju samo jedan račun te im je omogućeno dobivanje svih informacija na jednom mjestu, tako i za Grad Rijeku i komunalna odnosno trgovačka društva koja bi bez objedinjene naplate troškova stanovanja poslove naplate za ove troškove naplaćivali zasebno, u što su uključeni troškovi obrazaca, troškovi poštarine, usluga naplate i naplate bez provizije, te trošak osoblja koje bi obavljalo te poslove.