Obilježavanje Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti u Parku Mlaka

13. svibnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Nizom edukativnih, zabavnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti namijenjenih djeci, osobama starije životne dobi, ali i ostalim građanima, održanim u Parku Mlaka obilježen je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti.

Obilježavanje se održalo u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije te Grada Rijeke u sklopu projekta „Rijeka – Zdravi grad“ te nacionalnog programa “Živjeti zdravo”

U obilježavanju su sudjelovali učenici nekoliko riječkih osnovnih škola te članovi Matice umirovljenika grada Rijeke. Prisutni učenici su mogli sudjelovati u brojnim aktivnostima, kao što su natjecanje u graničaru, štafetne igre, prenošenje lopte u koloni, nošenje krumpira u žlici, preskakanje vijače orijentacijsko hodanje itd. U sklopu događaja organizirano je i zajedničko vođeno vježbanje za djecu i osobe starije životne dobi, što je cijeloj manifestaciji dalo elemente međugeneracijske solidarnosti i suradnje.

Statistike Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju na sve veći postotak pretile djece, kao posljedicu sjedilačkog načina života i nebavljenja sportom. I kod osoba starije životne dobi tjelesna aktivnost i usvajanje zdravog načina života izuzetno su važni. Tjelesna neaktivnost četvrti je opći rizični faktor nastanka mnogih malignih bolesti. Upravo zato ovim se aktivnostima nastoji skrenuti pažnja na važnost tjelesne aktivnosti od najranije dobi pa sve do starosti.