OBERSNEL: Uspostavljeni kontinuitet ostvarenja viška će se prekinuti

22. svibnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Vojko Obersnel

Vojko Obersnel

RIJEKA – Gradskom vijeću upućen je prijedlog o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2019. godini u iznosu od 952,9 milijuna kuna ili 85,5% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 889,2 milijuna kuna ili 81,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2019. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 63.689.522 kuna, pri čemu je proračun ostvario višak prihoda u iznosu 68.525.043 kuna, a proračunski korisnici su ukupno ostvarili manjak u iznosu 4.835.521 kuna.

Na ostvarenje viška prihoda proračunskih sredstava u 2019. godini, koji će se koristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina, u najvećoj mjeri je utjecalo ostvarenje 49,1 milijuna kuna prihoda po osnovi sporazuma s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina te 12 milijuna kuna Ministarstva kulture za sufinanciranje programa Europske prijestolnice kulture. Kako su sredstva za EPK uplaćena 30. prosinca 2019. godine , nisu mogla biti utrošena u protekloj godini te će biti raspoređena za trošenje u 2020. godini, nakon donošenja Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

„Nažalost, uspostavljeni kontinuitet ostvarenja viška prihoda, a time i smanjenje salda manjka iz prethodnih godina, u 2020. godini će se prekinuti. Kako zbog smanjenja prihoda zbog smanjenih gospodarskih aktivnosti, tako i zbog mjera pomoći Grada Rijeke poduzetnicima i građanima u vrijeme epidemije koronavirusa“, kazao je gradonačelnik, najavljujući kako bi rebalans proračuna s planiranim smanjenjem prihoda trebao biti predložen u srpnju.

Prihodi su veći za 99,5 mil. kuna ili za 11,7% u odnosu na 2018. godinu. Na rast prihoda u najvećoj mjeri je utjecalo veće ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, prihoda od komunalne naknade te prihoda od poreza na dohodak.

Proračunski rashodi i izdaci veći su za 60,7 milijuna kuna ili za 7,3% u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 79,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 16,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,8%.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina obilježavaju veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim dominiraju ulaganja u kulturnu infrastrukturu, energetske obnove objekata predškolskog odgoja i osnovnih škola, ali također i ulaganja u infrastrukturu za razvoj poduzetništva, ulaganja vezano za zaštitu okoliša odnosno gospodarenje otpadom, a sve to je podržano europskim sredstvima na koja je Grad uspješno aplicirao. (kv)