OBERSNEL: ne odustajemo od primarne selekcije otpada, nedavno smo potpisali ugovor vrijedan 30 milijuna muka

26. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Akcija mladih predložila zaključak o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke

RIJEKA – Vedran Vivoda predložio je Gradskom vijeću da donese zaključak o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke.

„Nakon što je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina najavio u medijima da se razmatra izgradnja termoelektrane u naselju Draga u Rijeci (kompleks nekadašnje vojarne) koja bi kao gorivo rabila otpad iz Županijskoga centra za gospodarenje otpadom Marišine (RDF) te kako je osnovana radna grupa s Energom i ostalim tvrtkama da ispitaju lokaciju, pripreme projekt te da ga kandidiraju za sredstva Europske unije kada za to dođe vrijeme, mještani Drage i ostalih okolnih naselja pokazali su peticijom i javnim djelovanjem što misle o izgradnji takvog postrojenja u njihovom naselju, a i pokazalo se da i građani drugih dijelova grada isto razmišljaju te da ne žele imati takvo postrojenja u svojem kvartu. Ono što želimo postići ovim zaključkom je da odvajanje i primarna selekcija otpada nemaju alternativu, a pogotovo nemaju alternativu u spaljivanju otpada“, obrazložio je vijećnik Vivoda.

Prijedlogom zaključka nalaže se Gradu Rijeci zaustavljanje svih projekata na području Grada Rijeke koji bi uključivali izgradnju spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada, uvođenje sustava prikupljanja biootpada te izgradnju dodatnih sortirnica i kompostane.

Vijećnica Petra Mandić (MOST) istaknula je direktivu EU iz 2018. godine koja naglašava da je spaljivanje otpada nisko u hijerarhiji gospodarenja otpadom i da sve što je spaljeno neće ući u kvote odvojeno prikupljenog otpada. Smatrajući da se radi ugrozom za zdravlje, MOST Rijeka se protivi izgradnji spalionice otpada bilo gdje u Rijeci i smatra da je primarna selekcija bez premca i najbitnija.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je CZGO Marišćina napravljena temeljem Strategije gospodarenja otpadom RH, u kojoj stoji obveza države da se pobrine za RDF kao konačni produkt rada centara za gospodarenje otpadom. Nakon toga Vlada mijenja strategiju, ne nudeći rješenje za budućnost centara za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, koji su već napravljeni po njezinoj strategiji.

„Primarna selekcija otpada i RDF kao produkt rada Marišćine nemaju apsolutno nikakve veze, jer se u sastavu RDF-a se ne nalazi biootpad. Biotopad se u postupku mehaničko-biološke obrade izdvaja u sortirnici koja postoji u Marišćini i stavlja se u tzv. bioreakcijska polja gdje se kroz kemijske procese dobiva metan, koji se dalje koristi ili spaljuje. Dakle, isto ono što se dešava i u kompostani. RDF je preostali dio koji ima određenu energetsku vrijednost i koji se može spaliti.

32. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

Gradonačelnik je naglasio kako Grad Rijeka ne odustaje od primarne selekcije otpada, podsjetivši kako je nedavno potpisao ugovor za izgradnju nove sortirnice vrijedan 30 milijuna kuna za što su osigurana sredstva iz EU fondova. Nadalje, od 1. travnja KD Čistoća počinje s podjelom individualnih spremnika, gdje će svaki korisnik moći odabrati kakvu količinu smeća proizvodi i kakav mu spremnik za odvajanje otpada treba i prema tome će se formirati cijena odvoza. Selektirani otpad može se odlagati u posebne spremnike te se za njega ne plaća odvoz.

„Mi smo formirali tijelo koje je trebalo izvidjeti mogućnost izgradnje termoenergetskog bloka, koji bi, između ostaloga, koristio i RDF. Gradimo novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, čiji je produkt određena količina mulja, kojeg će također trebati zbrinuti, odnosno spaliti. Sve bi to trebala raditi ta neka nova energana, koja bi bila građena po standardima kao ona u Milanu ili Kopenhagenu,“ kazao je gradonačelnik, dodavši kako ga nitko ne može uvjeriti da nešto što je dobro u Zapadnoj Europi ne može biti dobro u Hrvatskoj ili Rijeci.

Pojasnio je kako direktiva EU sprječava spaljivanje neselektiranog otpada te ukazao da se ovdje ne radi o neselektiranom otpadu, već gorivu.

„Cilj je povećati primarnu selekciju, a ono što se ne može izdvojiti primarnom selekcijom to postaje RDF i spaljuje se. Time se oslobađa energija koju su može koristiti u sustavu centralnog grijanja, tako da s jedne strane riješimo problem spaljivanja RDF-a, a s druge strane dobijemo puno jeftiniju toplinsku energiju za sustav centralnog grijanja“, kazao je gradonačelnik.