NOVI VINODOLSKI – UPIS DJECE U PREDŠKOLSKI PROGRAM

12. listopada 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
novi vinodolski fjolica vrticNOVI VINODOLSKI – Dječji vrtić Fijolica iz Novog Vinodolskog upisuje djecu u predškolski program.  Program predškole obvezatan je za svu djecu koja nisu upisana u Vrtić, a koja će biti školski obveznici naredne školske godine. Prijave za upis u program predškole primat će se od 11.10.2021. do 25.10.2021. godine. Roditelji mogu podnijeti prijavu za upis zajedno sa svom popratnom dokumentacijom neposredno na gornjem ulazu u Vrtić (ubaciti u žuti sandučić, kod ulaza), putem pošte na adresu: Dječji vrtić FIJOLICA, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili putem elektroničke pošte na mail: tajnik@dv-fijolica.hr

 DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 

  • prijavu za upis – preuzeti na sljedećoj poveznici: http://www.dv-fijolica.hr/obrasci/ (u praznim poljima pri vrhu naznačiti „… u pedagoškoj godini 2021./2022.“);
  • presliku djetetovog rodnog lista   ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);
  • dokaz da dijete ima prebivalište na području Grada Novi Vinodolski (preslika osobne iskaznice djeteta ili osobne iskaznice oba roditelja ako roditelji imaju isto mjesto prebivališta, odnosno potvrda o prebivalištu djeteta ne starija od 3 mjeseca ili preslika osobne iskaznice djeteta ako roditelji imaju različito mjesto prebivališta).