NOVI VINODOLSKI – Tomislav Cvitković preuzeo je dužnost od dosadašnjeg gradonačelnika Velimira Piškulića

23. svibnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

NOVI VINODOLSKI – Nakon prvog kruga lokalnih izbora u Novom Vinodolskom je sve bilo jasno. Tomislav Cvitković ispred HDZ-HSS je bio daleko bolji od

Mihaela Jovanovića ispred SDP-HSU.

21.svibnja 2021. godine Tomislav Cvitković po potpisu primopredajnog zapisnika preuzeo je dužnost od dosadašnjeg gradonačelnika Velimira Piškulića, odnosno ulogu nositelja izvršne vlasti. Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika gospodin Piškulić zahvalio se svim djelatnicima Gradske uprave na suradnji, zaželio je novoizabranom gradonačelniku mnogo sreće i uspjeha u daljnjem radu, te istaknuo da uz kvalitetnu ekipu rezultati sigurno neće izostati.

Novi gradonačelnik Cvitković zadržat će praksu primanja građana Grada Novog Vinodolskog i ostalih zainteresiranih osoba na način da  termin dogovore  pozivom na broj telefona +385 51 554 350. A za sve  pismene upite i dopise gradonačelniku građani se mogu obratiti na adresu e-pošte tomislav.cvitkovic@novi-vinodolski.hr.