NOVI VINODOLSKI – TEČAJ ZA SPASILACA

23. ožujka 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

foto by Morena Bačelić

foto by Morena Bačelić

NOVI VINODOLSKI – Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski obavještava sve zainteresirane o novom ciklusu osposobljavanja spasilaca života na vodi za 2017. godinu.

Organizator tečaja za Primorsko-goransku županiju je Društvo Crvenog križa Primorsko goranske županije. Tečaj će se održati u dva navrata. Prvi tečaj održat će se od 15.05. do 21.05., a drugi od 22.05. do 28.05. Tečaj traje 7 dana u vremenskom periodu od 8 do 18 sati svaki dan. Cijena tečaja je 400,00 kuna po polazniku koji plaća sam polaznik.

Za pristup na tečaj potrebni su sljedeći uvjeti:
liječnička potvrda o zdravstvenom stanju polaznika
navršenih 18 godina
položen test kondicijske spremnosti, koji će se održati u Rijeci 11.04 i 25.4. na bazenu „Kantrida“ u 10 sati
Sve prijave podnose se koordinatoru Nikoli Mrđenu u radno vrijeme, od 8 do 16 sati, putem:

mob: 099 214 6206