NOVI VINODOLSKI – Obavijest o uvjetima korištenja pogona za preradu voća u Staroj Sušici

31. kolovoza 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

NOVI VINODOLSKI – Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je Uvjete za preradu voća u objektu u Staroj Sušici.

Korisnici objekta za preradu voća mogu biti OPG, SOPG ili drugi pravni subjekt upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i moraju imati registrirano sjedište ili prebivalište na području JLS koji je osnivač Centra. Osnivači Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije su gradovi Čabar, Delnice, Kastav, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Cres, Rab, Krk i Opatija te općine Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo, Matulji, Omišalj, Lovran, Vrbnik, Baška, Mošćenička Draga, Punat, Kostrena i Lopar.

Sirovinu je moguće preraditi u sok, pekmez i alkoholna pića, a svi zainteresirani moraju uputiti zahtjev za preradu.

Prije dostave sirovine za preradu korisnik je dužan podnesti pismeni Zahtjev u kojem je navedena količina i vrsta voća za preradu, produkt prerade, željena ambalaža te kontakt podaci (ime, prezime i broj mobitela/telefona). Uz Zahtjev potrebno je dostaviti i dokumentaciju za ispunjavanje uvjeta za korištenje pogona za preradu voća (preslika Rješenja o upisu u upisnik PG, preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu ili Izvod iz sudskog registra preslika Zapisnika o uporabi poljoprivrednog zemljišta iz ARKOD-a kojim se dokazuje vlastita proizvodnja sirovine – voćnjak ili vinograd).

Zahtjev i prateću dokumentaciju poslati na  e -mail adresu:cprr@hi.ht.hr