NOVI VINODOLSKI – NOVA APLIKACIJA ZA ODVAJANJE OTPADA

7. ožujka 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

smeće cres lošinjNOVI VINODOLSKI – Pokrenuta je nova aplikacija za odvajanje otpada koju možete pogledati: OVDJE

Zašto odvajati otpad? Odvajanjem korisnih kategorija komunalnog otpada smanjuju se količine otpada koje završavaju na odlagalištu čime se pozitivno utječe na okoliš, a korisne sirovine ne završavaju nepotrebno odbačene. S većim udjelom odvajanja korisnih kategorija komunalnog otpada izravno utječemo na smanjenje cijene odvoza preostalog otpada koji se ne može izdvojiti.

Na aplikaciju se ulazi klikom na ikonu “Razvrstaj.me Plus”, u tražilicu upišite naziv otpada koji želite baciti i saznajte u koji spremnik i na koji način se taj otpad odbacuje. Za svaku odabranu vrstu otpada pročitajte opis i provjerite odnosi li se na vašu vrstu otpada. Osim navedenoga, aplikacija pruža informacije o rasporedu odvoza otpada te će se nadopunjavati korisnim podacima. (kv)