Natječaji za komercijalne prostore u Palači šećerane – pozitivno spajanje komercijalnog i kulturnog sadržaja

8. siječnja 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

U Muzeju grada Rijeke predstavljena su tri natječaja za koncesije za poslovne prostore u prizemlju novoobnovljene Palače šećerane. Riječ je o koncesijama za obavljanje ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu i djelatnosti trgovine.

Natječaje za koncesije predstavili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa i Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Objavljenim natječajima, u prizemlju Palače šećerane, na prostoru od ukupno 294 m², dodjeljuju se tri koncesije za obavljanje ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu i djelatnosti trgovine

Kako je na predstavljanju naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, Palača šećerane, jedna je od nekoliko zgrada koje su obnovljene i koje se obnavljaju u okviru projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture i jedna je od najljepših baroknih palača na području Hrvatske, u koju je nakon obnove uselio Muzej grada Rijeke sa svojim stalnim postavom.

Ovim će se natječajima nadopuniti i obogatiti sadržaji kako samog Muzeja grada Rijeke tako i čitavog novog kulturnog kvarta u bivšem industrijskom kompleksu Benčić.  Riječ je o atraktivnoj lokaciji i atraktivnim prostorima s cijenama koje su povoljnije nego što je to za slične namjene u gradu. U veljači  ćemo otvoriti Dječju kuću, a do kraja ožujka trebao bi biti uređen dobar dio javnih površina kompleksa Benčić sa središnjim trgom, dok će zgrada buduće knjižnice biti gotova početkom iduće godine. Pristup na trg bit će moguć i iz Manzonijeve ulice, pa će cjelokupni kompleks postati nova kulturna četvrt grada. Postoji velik interes investitora za uređenje hotela u bivšem Domu željezničara, u neposrednoj blizini, što će još više podignuti atraktivnost ove lokacije. Uz sve to, uskoro ćemo objaviti i natječaj za korištenje komercijalnih prostora broda Galeb, kazao je gradonačelnik.

Nakon što je u obnovljenoj Palači šećerane otvoren novi prostor Muzeja grada Rijeke, krajem prosinca 2020. godine Grad Rijeka je, sukladno projektu „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”, objavio natječaje za dodjelu tri koncesije za gospodarsko korištenje poslovnih prostora koji se nalaze u prizemlju Palače šećerane. Natječaji su otvoreni do 1. veljače 2021. godine, a objavljeni su na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

Objavljeni su natječaji za koncesije:

Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke kazao je projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine” nije pokrenut isključivo radi obnove objekata već i radi unapređenja turizma u otvaranja novih radnih mjesta. Koncesije na kulturnom dobru za gospodarsko korištenje dijela Palače šećerane daju se na 10 godina i osigurat će kvalitetnu i atraktivnu ponudu i otvaranje 10 novih radnih mjesta. U Hrvatskoj je zakonom predviđeno da muzeji ne mogu prodavati ništa komercijalno što nije vezano uz njihovu djelatnost, a mi smo htjeli da imamo prvi muzej u Rijeci koji će poput svih muzeja u svijetu imati potpunu ponudu, od suvenirnice, Caffe bara i slastičarnice do turističke ponude.

Predstavljanje natječaja za koncesije - Palača šećeraneKoncesijama je također definirano, na primjer, da su slastice koje se nude u caffe baru ručno rađene te da evociraju riječku povijest i baštinu kao što je, primjerice, glava šećera – atraktivni dio postava Muzeja grada Rijeke. Također, koncesija za obavljanje usluge u turizmu podrazumijeva i info – pult, odnosno mjesto na kojem će građani i turisti moći dobiti sve informacije o kulturnim, turističkim i drugim događanjima na području Rijeke, a u knjižnici i suvenirnici osigurana su mjesta za suvenire Muzeja grada Rijeke i ostalih gradskih muzeja, suvenire Rijeke – Europske prijestolnice kulture i dio suvenira s oznakom kvalitete Turističke zajednice grada Rijeke.   Koncesijama je također definiran broj radnika po pojedinoj djelatnosti, a ukupno je riječ o 10 novih radnih mjesta – po četiri u ugostiteljskom objektu i turističkoj / marketinškoj agenciji te dva nova radna mjesta u knjižari i suvenirnici.

S obzirom na to da je zgrada obnovljena, budući koncesionari će o vlastitom trošku izvesti nužne građevinske radove i radove uređenja interijera te opremiti prostor u skladu s potrebama djelatnosti.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu, uz prethodnu najavu Odjelu za kulturu posjetiti i pregledati lokaciju i pripadajuću okolicu u svrhu procjene investicijskih troškova ulaganja u prostore koji su predmetom davanja koncesije.

Uskoro i natječaj za zakup prostora na motornom brodu Galeb

Što se broda Galeb tiče, natječaj će obuhvatiti ukupno preko 1100 m² prostora, interijera i eksterijera, a sklopit će se na rok od 30 godina i s početnom cijenom zakupnine od 3,00 EUR /m².  Unutar broda Galeb u zakup će se za pružanje ugostiteljske djelatnosti dati dio interijera gornje palube ukupne površine od 323 m² i oko 3002 otvorene palube te dio glavne palube ukupne površine od 441 m² za smještajne kapacitete. Komercijalni prostor koji se daje u zakup je u nedovršenoj fazi izgradnje i obveza je zakupnika urediti prostor sukladno posebnim uvjetima Ministarstva kulture i uz suglasnost Grada Rijeke.

Kako je, za buduće zakupnike, riječ o financijski značajnim ulaganjima u uređenje prostora unutar broda, zakupnici će biti oslobođeni  obveze plaćanja zakupnine prvih pet godina trajanja ugovora.

Palača Šećerane i motorni brod Galeb, koje će zajedno činiti Muzej grada Rijeke, dio su integriranog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ kojem je putem javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobreno 68.891.606,18 kn bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta Turističke valorizacije reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine je Grad Rijeka, a partneri u projektu su Sveučilište u Rijeci i Turistička zajednica grada Rijeke.

Uz obnovu i opremanje ova dva reprezentativna objekta kulturne baštine, projekt uključuje kreiranje nove kulturno-turističke rute, te znanstveno edukativne i promotivne aktivnosti koje promoviraju projekt i senzibiliziraju širu javnost za kulturnu baštinu.

Direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa naglasio je važnost turizma kao jednog od pokretača gospodarstva u EU. Rijeka se iz godine u godinu sve brže razvija kao destinacija urbanog turizma, što donosi nova radna mjesta i otvara mogućnosti za unapređenje ponude, čemu će i ovaj novi kulturni kvart dati velik doprinos. Škarpa je najavio i izdavanje Turističke kartice kojom bi se moglo posjetiti sve muzeje, o čemu su u tijeku pregovori sa zainteresiranim kulturnim ustanovama. Ta bi kartica trebala biti predstavljena prije početka sezone.