Naknadom spomeničke rente u 2020. godini financiraju se programi vrijedni 9.2 milijuna kuna

22. siječnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

rijeka sušakRIJEKA – Na posljednjoj, prosinačkoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke usvojen je Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu kojim će se u programe zaštite i očuvanja zaštićenih kulturnih dobara uložiti 9.2 milijuna kuna.

Najveći pojedinačni projekt koji će se financirati ovim putem je „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ u sklopu kojeg će se u rekonstrukcije i opremanje Palače šećerane u bivšem industrijskom kompleksu Rikard Benčić i motornog broda Galeb uložiti nešto manje od 3.8 milijuna kuna. Dodatno, u tekuće održavanje i troškove posade Galeba uložit će se još 71 tisuća kuna, a za treću fazu zaštite građe broda, u kojoj će se restaurirati namještaj Šetne palube (namještaj iz tri kabine), bit će izdvojeno oko milijun kuna. Palača šećerane i brod Galeb će po završetku projekta postati sjedište, odnosno izdvojeni postav Muzeja grada Rijeke.

Uređenje fasada i dalje nije u mjeri kakvoj se želi

Nastavlja se program obnove pročelja i krovova kojim Grad Rijeka omogućuje sufinanciranje obnova građevina kulturnog dobra, kao i građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. Ulaganja će se odvijati prema sklopljenim ugovorima s vlasnicima pojedinačnih građevina koji su pokrenuli obnovu, odnosno prema Listi prioriteta, a u 2020. godini iznosit će 2 milijuna kuna. Grad Rijeka je od 2007. godine za obnovu sveukupno 55 zgrada uložio 22.6 milijuna kuna.

Grad Rijeka je od 2007. godine za obnovu sveukupno 55 zgrada uložio 22.6 milijuna kuna, a što je po mnogima suviše malo jer Rijeka je po pitanju uređenosti fasada među lošijim u Hrvatskoj.

U svrhu prezentacije grada u godini u kojoj Rijeka nosi titulu Europske prijestolnice kulture, u suradnji s riječkom Lučkom upravom planira se uređenje reprezentativne građevine palače na adresi Riva 1 za kojeg će iz spomeničke rente biti izdvojen milijun kuna.

Spomenimo i kako će se za rekonstrukciju pročelja H-objekta, gdje je smješten Muzej moderne i suvremene umjetnosti u ex-Benčiću, kao i obnovu spojnog mosta buduće Dječje kuće i Muzeja izdvojiti 240 tisuća kuna, dok će se projekt „Povežimo se baštinom“, koji se provodi na razini Urbane aglomeracije Rijeka s ciljem održivog korištenja kulturne baštine u svrhu razvoja turizma i društveno–gospodarskog razvoja, financirati s 267 tisuća kuna.

Uz ova ulaganja, Planom raspodjele sredstava spomeničke rente financirat će se i programi znanstvenih istraživanja vezanih uz kulturnu baštinu, zaštitni radovi i obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, kao i restauratorski radovi namještaja u Katedrali sv. Vida, građe Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, sanacija kapele Dominikanskog samostana, uređenje mrtvačnice na židovskom groblju te drugi projekti manjih ulaganja u zaštitu i očuvanje kulturnih dobra.

O spomeničkoj renti
Spomenička renta naknada je koju plaćaju fizičke i pravne osobe za obavljanje gospodarske djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, a ovaj se prihod koristi isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Grad Rijeka pored pojedinačno zaštićenih objekata kulturnog dobra spomeničku rentu naplaćuje i na temelju korištenja tri gradske kulturno-povijesne cjeline – Urbanistička cjelina Grada Rijeke te kulturno-povijesne cjeline Groblja Kozala i Groblja Trsat.