Najavljeno novo povećanje materijalnih prava zaposlenih u dječjim vrtićima Grada Rijeke

21. listopada 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Nakon podizanja osnovice plaće u više navrata tijekom 2022. godine, od 1. siječnja 2023. godine ponovno će se povećati materijalna prava zaposlenih u gradskim vrtićima.

O povećanju materijalnih prava, ali i o izgradnji jednog novog odnosno o dogradnji jednog postojećeg vrtića govorili su riječki gradonačelnik Marko Filipović i pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj.

„Tijekom prethodne, pedagoške 2021./2022. godine, Grad Rijeka je u nekoliko navrata povećavao materijalna prava svim radnicima zaposlenima u vrtićima Grada Rijeke, izdvojivši pritom iznos od oko 5.700.000,00 kuna više u odnosu na prethodnu godinu. Također, treba napomenuti da uskoro započinje kolektivno pregovaranje za sklapanje novog kolektivnog ugovora kojim će se dalje nastojati poboljšati materijalna prava svih zaposlenika dječjih vrtića Grada Rijeke te na višu razinu podignuti valorizacija rada ovih djelatnika vrlo značajnih za naš grad i društvo u cjelini. Prema trenutnom planu, dječji vrtići Grada Rijeke su u 2023. godini, u odnosu na 2022. godinu planirali rashode za plaće za redovan rad i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje s povećanjem od 6.468.263,00 kuna. U 2024. je u odnosu na 2022. plan ovih rashoda uvećan za 7.402.714,00 kuna, a u 2025. u odnosu na 2022. godinu 8.045.105,00 kuna. Prilikom izračuna je uzeta u obzir osnovica za obračun plaća u osnovnim školama u iznosu od 6.286,29 kuna s obzirom na zakonsku obavezu izjednačavanja osnovice dječjih vrtića i osnovnih škola, a u kojem smjeru će se odvijati i kolektivno pregovaranje za sklapanje novog kolektivnog ugovora“, rekao je gradonačelnik Filipović.

U sve tri gradske vrtićke ustanove, Dječjem vrtiću “Rijeka”, Dječjem vrtiću “More” te Dječjem vrtiću “Sušak” ukupno je zaposleno 648 djelatnika.

Kako je istaknuo, tijekom protekle dvije pedagoške godine uloženi su veliki napori u osiguravanju novih mjesta u riječkim vrtićima, posebice u jasličkim skupinama.

U pedagoškoj 2021./2022. godini otvoreno je ukupno 12 novih odgojno-obrazovnih skupina.

U Dječjem vrtiću Rijeka otvoreno je 8 novih skupina – 3 skupine za djecu s teškoćama iz spektra autizma u Podcentrima Predškolskog odgoja  Potok i Maestral, 1 inkluzivna skupina u PPO Oblačić i 4 jasličke skupine u PPO Kozala, Mirta i Radost. U Dječjem vrtiću More otvorene su 3 nove jasličke skupine u PPO Vidrice i Kvarner, a u Dječjem vrtiću Sušak, u PPO Veseljko otvorena je 1 nova jaslička skupina. Temeljem otvaranja novih odgojno-obrazovnih skupina, zaposleno je ukupno 26 novih djelatnika od čega je 4 rehabilitatora-odgojitelja, 17 odgojitelja, 3 pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju i 2 pomoćna kuhara-spremača.

U opremanje prostora za nove skupina ukupno je utrošeno oko 536.000,00 kuna.

U pedagoškoj 2022./2023. godini otvoreno je ukupno 6 novih odgojno-obrazovnih skupina.

U Dječjem vrtiću Rijeka otvoreno je 5 novih skupina – 3 jasličke skupine u PPO Oblačić i PPO Baredice, 1 skupina za djecu s teškoćama iz spektra autizma u PPO Maestral i 1 inkluzivna skupina u PPO Potok. U Dječjem vrtiću More otvorena je 1 nova jaslička skupina u PPO Delfin.

Temeljem otvaranja novih odgojno-obrazovnih skupina, zaposleno je ukupno 9 novih djelatnika od čega je 2 rehabilitatora-odgojitelja, 5 odgojitelja, 1 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju i 1 pomoćni kuhar-spremač.

U opremanje prostora za nove skupine ukupno je utrošeno oko 350.000 kuna.

U sve tri gradske vrtićke ustanove u pedagoškoj 2022./ 2023. godini upisano je ukupno 3.021 dijete, od toga 751 dijete jasličke dobi i 2.270 djece vrtićke dobi.

Kako je istaknula pročelnica Sušanj tijekom dvije pedagoške godine liste čekanja uvelike su se smanjile, za oko 200 mjesta. Objasnila je kako su uređena dva nova objekta za jasličke skupine, prostor u sklopu Osnovne škole Kozala i prostor Baredice, dok se za ostale novootvorene skupine pronašlo mjesto u postojećim objektima. „Upravo to omogućit će na neki način bolju protočnost ukoliko u istom objektu postoje jasličke i vrtićke skupine u koje onda djeca prelaze, u sebi već poznatom okruženju, kada navrše 3 godine“, zaključila je Sušanj.

Gradonačelnik je podijelio i najnoviju informaciju o prihvaćanju obje prijave za dobivanje bespovratnih sredstava za izgradnju novog dječjeg vrtića Krnjevo u suradnji s Talijanskom unijom kao i za dogradnju PPO Galeb koje je Grad Rijeka prijavio na javni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Grad Rijeka je temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova raspisanog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, u lipnju 2022. godine s ciljem povećanja kapaciteta prijavio ova dva objekta predškolske namjene.

„Za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Krnjevo u kojem će se otvoriti 5 novih skupina, odnosno 2 skupine za djecu jasličke dobi i 3 skupine za djecu vrtićke dobi i koji će pohađati 84 djece dodijeljena su nam bespovratna sredstva u iznosu od 6.840.000,00 kuna. Što se tiče nadogradnje vrtića Galeb dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.448.000,00 kuna, a nadogradnjom objekta formirat će se još dvije jasličke skupine za 24 djece“, rekao je Filipović i dodao kako Nacionalni plan oporavka i otpornosti predviđa da oba objekta budu gotova do 30. lipnja 2026. godine, ali kako vjeruje kako se radovi mogu izvršiti i prije tog roka.

Pročelnica Sanda Sušanj istaknula je kako su svjesni nedostatka stručnog kadra u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. „Riječ je o zanimanju koje je svake godine na popisu stipendija Grada Rijeke koje se dodjeljuju po kriteriju deficitarnosti. Taj je natječaj upravo u tijeku i od ukupnog broja upražnjenih mjesta 7 stipendija će biti dodijeljeno studentima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja jer smo svjesni koliko nam je stručan kadar potreban kako bi sustav dobro funkcionirao“, istaknula je Sušanj.