Možemo! Rijeka: Prodaja gradske imovine bez promišljanja i vizije nije opcija

22. ožujka 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

bolnicaRIJEKA – Morena Lekan, Iva Davorija, Hana Paleka i Nebojša Zelič iz stranke Možemo! održali su danas u Rijeci konferenciju za medije na temu sudbine kompleksa Dječje bolnice Kantrida, s tim povodom da se mjesec dana od prve konferencije za medije na ovu temu, na kojoj su gradsku vlast pozvali na dijalog, odnosno na otvaranje rasprave o temi sa strukom i širom javnošću, ona nije odazvala njihovom pozivu.

“Smatramo da je neodgovorno niti ne odgovoriti na poziv za javni dijalog koji je nužan kako bi se na vrijeme pronašlo odgovarajuće rješenje, u kojem će se potrebe građanki i građana staviti na prvo mjesto”, uvodno je kazala Iva Davorija.

“Podsjećamo, iz Grada su već jasno istaknuli svoju namjeru da se kompleks Kantrida proda privatnim vlasnicima. Na naše pitanje o sudbini tog prostora i o namjeni sredstava od potencijalne prodaje, na prošlom aktualnom satu gradonačelnik Filipović odgovorio je kako je sukladno GUP-u na navedenom području jasno propisana buduća funkcija turističke namjene, i to u sferi zdravstvenog turizma, insinuirajući pritom da izmjena GUP-a nikako nije opcija jer predugo traje. O namjeni sredstava nije se izjasnio. Smatramo da argument kako izmjena GUP-a traje predugo nije dostatan da bi se prestalo preispitivati odluku o prodaji kompleksa Kantrida i da se ne bi pokrenuo razgovor sa strukom i javnosti o budućnosti tog kompleksa. Prenamjena kompleksa i potencijalno korištenje sredstava EU fondova možda jesu velik zalogaj za gradsku vlast, ali to nije razlog da se o tome uopće ne raspravlja”, kazala je Iva Davorija.

“Drugo što želimo naglasiti jest da – ukoliko se ipak ide u prodaju kompleksa – utoliko je važno unaprijed raspraviti u što će se investirati sredstva dobivena od prodaju”, nastavila je Hana Paleka. “Ponavljamo, ne želimo da se ponovi prošlogodišnji scenarij Žabice, odnosno da se u kratkom roku donese odluka o prodaji, a da tome nije prethodila nikakva javna rasprava i konzultacije s građankama i građanima”.

“Smatramo da su potrebe građana i građanki Rijeke u području socijalno-zdravstvenih usluga nešto o čemu treba intenzivno promišljati, a upravo kompleks Kantrida nudi potencijalni odgovor na neke od tih potreba. Kao što smo rekli već i na prethodnoj press konferenciji, predlažemo model višekružnog savjetovanja s javnošću. Višekružno savjetovanje podrazumijeva savjetovanje s predstavnicima vlasti, struke i javnosti, kako bi se raspravilo o najadekvatnijem rješenju, u ovom slučaju vezano za sudbinu kompleksa dječje bolnice Kantrida nakon što se ona preseli u novu bolnicu na Sušaku, ili o tome na što će se usmjeriti sredstva od prodaje kompleksa. Taj je model već primijenjen za sagledavanje problematike sa psihijatrijskom bolnicom Lopača te smatramo kako bi višekružno savjetovanje trebala postati praksa u ovakvim ili sličnim okolnostima, kako bi se izbjeglo licitiranje rješenjima na političkoj sceni.

bolnica

Socijalno-zdravstvene potrebe naših sugrađana i sugrađanki treba sustavno nadograđivati, a za neke od tih potreba u Rijeci još uvijek nemamo rješenje. Primjerice, jedinica za neurorehabilitaciju nakon moždanog udara i neurokirurškog zahvata, skrb radi odmora roditelja njegovatelja, intermedijarna skrb, stacionarna dječja psihijatrija i koma-centar, samo su neke od navedenih potreba za koje nemamo adekvatno rješenje. Dakle, postoje potrebe za koje treba promišljati o adekvatnim rješenjima koja bi mogla svoje mjesto naći u kompleksu Kantrida. Ali kao što smo rekli, predlažemo već prokušani model višekružnog savjetovanja da ustvrdimo socijalno-zdravstvene prioritete koje treba početi realizirati”, rekla je Paleka.

“Ukoliko Kantrida nije prostor na kojem se te socijalno-zdravstvene usluge mogu realizirati, možda je to Lopača, pod pretpostavkom da novac u slučaju prodaje kompleksa Kantrida bude uložen u Lopaču i da se u vlasničku strukturu Lopače konačno uključi i Primorsko – goranska županija. U tu specijalnu bolnicu nesumnjivo dolaze pacijenti s područja cijele županije, stoga smatramo da je vrijeme da Lopača prestane biti jedina specijalna bolnica na području županije koja ne dobiva decentralizirana sredstva. Velike svote ulažu se u županijske zdravstvene ustanove koje pružaju svoje usluge i na otvorenom tržištu, a ulaže se i u KBC koji je u državnom vlasništvu; jedino je Lopača kao neželjeno dijete, a možda je baš ona pravi odgovor na, zasad neriješene, potrebe stanovnika županije. Držimo da je potrebno da za isti stol sjednu Grad i Županija te da konstruktivno povedu raspravu o potencijalnim modelima suradnje”, istakla je Morena Lekan.

“Također, pozivamo i građanke i građane i stručnu javnost da obrati pozornost na prostor kompleksa Kantrida. U konačnici, on je još uvijek zajednički. Grad dakle prodaje nešto što je od svakog od nas i to čini u naše ime. Prema tome tražimo potpunu transparentnost oko toga tko je zainteresiran, koje su ponude i u što će biti uložen novac od prodaje našeg zemljišta. 

Stoga još jednom pozivamo gradsku vlast na otvorenu i konstruktivnu komunikaciju o navedenim potrebama, ali i o sudbini ovog vrijednog gradskog resursa. Mislimo da ne treba bez promišljanja i jasne vizije pristati na prodaju gradske imovine kao na jedino rješenje, što jest to bio slučaj s prodajom Zapadne Žabice”, zaključio je Nebojša Zelič.

(kv)