Mještanima Viškova prezentirana prva etapa sanacije jame Sovjak

10. srpnja 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

 

Viškovo

Viškovo

VIŠKOVO – Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u suradnji sa Općinom Viškovo realizirao je dvije prezentacije za građane Općine Viškovo na temu TRENUTNO STANJE I PLANIRANE AKTIVNOSTNA PROJEKTU SANACIJA JAME SOVJAK u terminu 4 i 5. srpnja 2023. godine.

 

Nastavno na  najavu početka izvođenja pripremnih radova na samoj lokaciji jame Sovjak održane su dvije prezentacije na kojima se informiralo građanstvo i šira javnost o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima na projektu sanacije jame Sovjak. 

Prezentacije su pripremljene i provedene s ciljem pravodobnog informiranja građana o početku realizacije ETAPE 1 sanacije koja ne uključuje iskop opasnog otpada te prezentacije o ulozi i značaju mjernih postaja koje će cijelo vrijeme trajanja projekta mjeriti kvalitetu zraka u Općini Viškovo.

 

Također je prezentirana internetska stranica projekta www.jama-sovjak.eu na kojoj se objavljuju sve novosti vezane uz projekt kao i bitni dokumenti koje zainteresirana javnost može pregledati. Uz internetsku stranicu za pravodobno informiranje građana i šire javnosti u postupku je izrada i mobilne aplikacije koja će imati identične podatke o mjerenju kvalitete zraka kao i internetska stranica projekta, sukladno dobivenim rezultatima mjerenja sa postavljenih mjernih postaja.

 

Kako bi se osigurala maksimalna vidljivost i transparentnost mjerenja kvalitete zraka također će biti postavljeni obavijesni ekrani na dvije lokacije uz prometnice u neposrednoj blizini jame Sovjak na kojima će se prikazivati rezultati mjerenja kvalitete zraka. Komunikacijski kanali, internetska stranica, mobilna aplikacija i obavijesni ekrani izuzetno su bitni za građane Općine Viškovo kao i za širu javnost kako bi se osiguralo kontinuirano informiranje i dostupnost podataka o kvaliteti zraka i svim ostalim informacijama vezanih uz sam napredak aktivnosti na projektu.

 

Odaziv građana Općine Viškovo na dvije prezentacije dokazuje da je interes za projekt sanacije jame Sovjak značajan. Stoga je projektni tim pod vodstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio još jedno informativno događanje za jesen na kojem će se građane, predstavnike poslovnih subjekata i medija što detaljnije upoznati sa aktualnostima na projektu s naglaskom na plan i program izvođenja radova etape 2 (vađenje otpada iz jame) i mjerenjem kvalitete zraka u Općini Viškovo  te ostalim predviđenim aktivnostima u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti mjerenih parametara.

 

Na kraju prezentacija projektni tim je odgovarao na pitanja građana te im se ujedno i podijelio info letak sa svim ključnim podacima o projektu sanacije jame Sovjak.

 

Za sanaciju vrijednu oko 50 milijuna eura 85 posto sredstava osigurano je iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020, a ostatak sredstava osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.