MJESNI ODBOR ‘ŠKOLJIĆ’ MIJENJA IME U ‘ŠKOLJIĆ – STARI GRAD’

13. prosinca 2017. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Riijeka ŠkoljićRIJEKA – Vijeće mjesnog odbora Školjić je 24. siječnja 2017. godine uputilo Odboru za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Prijedlog za pokretanje postupka promjene naziva mjesnog odbora Školjić u Mjesni odbor Školjić – Stari grad, obrazlažući to tvrdnjom kako taj Mjesni odbor obuhvaća užu zonu Školjića i gotovo cijelo područje, povijesno i kolokvijalno poznato kao riječki Stari grad. Iako prostorno povezana, ova dva gradska područja u gradskoj memoriji – povijesno, urbanistički, arhitektonski i kulturno – Riječanima predstavljaju dvije zasebne cjeline, svaka prepoznatljiva na svoj specifičan način.

Odbor za mjesnu samoupravu je podržao prijedlog Vijeća mjesnog odbora Školjić, a gradonačelnik je prijedlog prihvatio te ga uputio Gradskom vijeću na usvajanje. (kv)