MALI LOŠINJ – GRADSKA UPRAVA POZIVA GRAĐANE U KREIRANJU PRORAČUNA

22. rujna 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Mali Lošinj

Mali Lošinj

MALI LOŠINJ – Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Grada, te koje radove smatrate važnima. Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našem gradu.

Radi lakšeg snalaženja prilažemo Upute za izradu Proračuna za razdoblje 2019. – 2021. u kojemu na pregledan način prikazujemo metodologiju izrade proračuna, proces donošenja, strukturu, proračunske korisnike i sl.

Svoje ideje i prijedloge molimo Vas dostavite u pisarnicu Grada Malog Lošinja, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj ili elektronskom poštom na: ivka.simunovic@mali-losinj.hr.