LOŠINJU 3 MILIJUNA KUNA ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

23. listopada 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

lošinj reciklažno dvorišteLOŠINJ – Iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., prioritetna os 6, Zaštita okoliša i održivost resursa povučeno je bespovratnih 2,7 milijuna kuna, dok iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Grad Mali Lošinj dobio dodatnih 300 tisuća kuna.

Za izvođača radova na javnoj nabavi izabrana je Elektrovoda, nadzor je Energootok, a rok izvedbe radova je 5 mjeseci.

Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na području Grada Malog Lošinja omogućit će se povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada kao i njegovo privremeno skladištenje kako bi se isti mogao pripremiti za ponovnu upotrebu, odnosno recikliranje ili predaju specijaliziranim tvrtkama za obradu specifičnih vrsta otpada.

Projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Kalvarija doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. Samim time unaprijedit će se sustav gospodarenja komunalnim otpadom, te posebnim kategorijama otpada, uz kontinuirano provođenje informativnih aktivnosti te unaprjeđenjem nadzora nad gospodarenjem otpadom. Također, provedbom ovog projekta omogućit će se zatvaranje postojeće odlagališne plohe čime se doprinosi smanjenju udjela odlagališta komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj.

Inače, idejnim projektom odlagalište Kalvarija podijeljeno je u 6 faza izgradnje: Ulazno-izlazna zona, Pretovarna stanica, Obrada i sortiranje otpada, Kompostana, Reciklažno dvorište te Sanacija i zatvaranje postojeće odlagališne plohe.