LOŠINJ i CRES PROTIV ALOHTONE DIVLJAČI

12. ožujka 2017. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Mali Lošinj

Mali Lošinj

LOŠINJ / CRES – U posljednje vrijeme, gradovi Mali Lošinj i Cres intenzivirali su razgovore oko zajedničkog problema – prevelikog broja alohtone divljači. O toj temi, posebice o šteti koju divlje svinje, jeleni lopatari i mufloni rade otočnoj poljoprivredi, stočarstvu ali i turizmu proteklog ponedjeljka razgovarali su o.d. gradonačelnika Malog Lošinja Ana Kučić i gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako.
Iako su jedan i drugi grad puno toga po pitanju alohtone divljači već uradili, izostali su dugoročni pozitivni učinci stoga se pristupilo dogovorima oko prijedloga rješenja kojim bi se, kako davateljima koncesija, tako i lovačkim društvima omogućio kvalitetniji, veći i učinkovitiji izlov divljači. S navedenim prijedlogom predstavnici oba grada ići će prema Ministarstvu poljoprivrede, ali i ostalim nadležnim institucijama.
Inače, gradovi Mali Lošinj i Cres kao jedinice lokalne samouprave nisu neposredno nadležne za rješavanje izlova alohtone divljači, ali je problem toliko velik da su oba grada organizirala velik broj radnih sastanka i koordinacija između lovačkih društava, poljoprivrednika i stočara, na kojima se pokušavalo iznaći adekvatno rješenje navedenog problema.
Cres

Cres

U cilju rješavanja navedenog problema, te u skladu sa željama svih članova Gradskih vijeća Malog Lošinja i Cresa, prije njihova raspuštanja zbog predstojećih lokalnih izbora, gradovi Mali Lošinj i Cres održat će zajedničku sjednicu po temi alohtone divljači kojoj će prisustvovati sve nadležne institucije.