LISTA ZA RIJEKU ‘ISPOSLOVALA’ ODGODU ZADUŽENJA ZA GALEB, SDP ZADOVOLJAN JER ZADUŽENJE NIJE ODBIJENO

25. srpnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom je glasova odgodilo donošenje odluke o kreditnom zaduženju u iznosu od 44 milijuna kuna realizaciju EU projekta obnove Palače Šećerane i broda Galeb za neku od sljedećih sjednica.

Odluka je donesena u nastavku 19. sjednice Gradskog vijeća, koja je prekinuta prije dva tjedna tijekom rasprave o odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju trogodišnjeg EU projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“.

Gradsko vijeće je odgodilo odluku s 21 glasom za (Klub vijećnika SDP-Laburisti- SDSS, Klub vijećnika PGS-a, Klub vijećnika HNS-a, Klub vijećnika HSU-IDS te Klub vijećnika Liste za Rijeku) i 15 glasova protiv (Klub vijećnika HDZ, Klub vijećnika Akcija mladih i Živi zid, Nezavisna lista Bura, Most te nezavisni vijećnik Marinko Koljanin).

Odluka o odgodi donesena je na prijedlog vijećnika Zvonimira Peranića, koji je istaknuo kako će Klub vijećnika liste za Rijeku podržati ovo zaduženje, kada i ako se stvore uvjeti, odnosno kada se otvore ponude na natječaj za obnovu broda Galeb, i ukoliko one budu u okvirima predloženog, dodavši kako je stav kluba vijećnika da je to najbolji ishod za građane.
„Vidjeli smo kako je jučer zbog procesa javne nabave prolongiran rok za otvaranje ponuda na natječaju za obnovu broda Galeb, što znači da trenutno nemamo informaciju o tome koliko će biti ponuda niti tko će biti izvođač,“ kazao je vijećnik Peranić.

I nastavak sjednice posvećen kreditnom zaduženju za osiguranje vlastitog udjela u obnovi Palače Šećerane i broda Galeb

Vijećnica Sandra Krpan istaknula je kako klub SDP-Laburisti-SDSS podržava prijedlog odluke o zaduživanju, smatrajući da se radi o značajnoj kulturnoj baštini, zaštićenim kulturnim dobrima, koja će se putem ovog EU projekta staviti u funkciju.
„Funkcioniranje grada nije upitno, a opcija skidanja 44 milijuna kuna putem rebalansa nije prihvatljiva, jer ne želimo građanima uskratiti ništa što dobivaju putem različitih projekta,“ kazala je vijećnica Krpan, istaknuvši kako je, sukladno zakonu o javnoj nabavi,  rok za dostavu ponuda produljen do 13. kolovoza povodom upita zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Vijećnica Petra Mandić (MOST) istaknula kako smatra da nije odgovorno podržavati zaduživanje u trenutku kada se ne zna ni ishod natječaja za izbor izvođača radova za obnovu broda Galeb, niti iznos potrebnih korekcija, podsjetivši kako je na dosadašnje natječaje pristigla tek jedna ponuda i ona je tada bila dvostruko viša od procjene.

Vijećnicima je jučer gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, kao predlagač odluke o kreditnom zaduživanju, dostavio i dodatno obrazloženje.
„Dodatno obrazloženje sadrži ono što sam u raspravi na protekloj sjednici više puta ponovio, iako ne mislim da će to nešto promijeniti u vašoj odluci. Želio sam upozoriti na neke elemente rasprave koji nisu bili točni ili koji su iz određenog razloga pokušali prikazati okolnosti na način na koji nisu točni. Iz materijala uočljivo da od ukupnog iznosa od 44 milijuna kuna, 26,6 milijuna kuna ide za obnovu Palače Šećerane, dok je 17,4 milijuna kuna ide za brod Galeb,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, naglasivši kako se rasprava na prvom dijelu sjednice svodila na brod Galeb, iako se većina sredstava izdvaja na Palaču Šećerane.

Za neku od sljedećih sjednica odgođena odluka o kreditnom zaduženju za kapitalni gradski projekt

U dodatnom obrazloženju predstavljen je i sažetak studije izvodljivosti

„U dodatnom obrazloženju predstavljen je i sažetak studije izvodljivosti, za koju se u prvom dijelu sjednice tvrdilo da ne postoji. Studija ima 120 stranica i bez nje niti ne bi mogli dobiti sredstva iz europskih fondova. Iz studije proizlaze operativni troškovi Palače i Galeba. Dok se na prethodnoj sjednici se baratalo sa cifrom od 10 milijuna kuna potrebnih za održavanje, studija pokazuje da su troškovi bitno manji – oko 2,6 milijuna za Galeb i 2,8 milijuna kuna za Palaču. I u jednom i u drugom slučaju, operativni troškovi se pokrivaju iz prihoda kroz najam prostora, koncesiju, prihod od prodanih ulaznica,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Vijećnik Tihomir Čordašev (Akcija mladih) ocijenio je kako su brojke iz studije nerealne, pogotovo kada se usporede troškovi funkcioniranja drugih ustanova u kulturi. Istaknuo je kako primjerice, 16 zaposlenih u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti izdvaja 2,2 milijuna kuna na godišnjoj razini, dok studija procjenjuje da će plaće za 14 zaposlenih na brodu Galeb stajati 1,3 milijuna kuna. Istaknuo je kako MMSU sa 64 tisuće posjetitelja ima 800 tisuća kuna prihoda od prodaje ulaznica, Muzej grada Rijeke 132 tisuće kuna s 78 tisuća posjetitelja, dok studija procjenjuje kako će brod Galeb s 32 tisuće posjetitelja uprihodovati 1,6 milijuna kuna. Ujedno je naglasio kako treba reći kako bez kredita troškovi iznose 40 milijuna kuna, no s kreditom koji će se vraćati slijedećih deset godina treba izdvojiti 60 milijuna kuna.

Vijećnik Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je kako će, prema njegovim saznanjima, operativni troškovi te otplata kredita godišnje stajati 18 milijuna kuna, dodavši kako je u trenutku kad se Grad Rijeka nalazi u dugu, podizanje još jednog kredita utopija. Istaknuo je kako HDZ i dalje stoj pri ranije iznesenom stavu kako je ovo kreditno zaduženje štetno za Grad i građane te da Palaču Šećerane i brod Galeb nikad nije ni trebalo spajati u isti EU projekt.

Vijećnici burno raspravljali o obnovi broda Galeb

Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin istaknuo je kako, prema informacijama s kojima raspolaže, operativni troškovi za održavanje Galeba iznose oko 5 milijuna kuna, za što smatra da je previše, jer bi to značilo da će se kroz deset godina samo na održavanje broda izdvojiti 50 milijuna kuna, koliko stoji i sama obnova Galeba.

Vijećnici Čordašev i Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura) naglasili kako će glasovati protiv zaduženja, smatrajući da Grad Rijeka ima prioritetnijih projekata od obnove broda Galeb.

Gradonačelnik Obersnel odgovarajući vijćnicima kazao kako se u svim raspravama spominje Galeb, dok o Palači Šećerane nitko ne želi govoriti, iako je to jedan od kapitalnih projekta industrijske baštine, ne samo Rijeke već i Hrvatske te je proglašena jednom od najljepših baroknih palača.
„Radovi u Palači Šećerane su već daleko odmakli, ne možemo prekinuti ugovor s izvođačem, jer bi onda morali plaćati penale, a ono što nam preostaje je da osiguramo sredstva za njezin završetak. U slučaju neizglasavanja kredita to će proračun koštati preko 40 milijuna kuna, jer ćemo morati vratiti oko 16 milijuna kuna iz EU fondova, a ostatak nam treba da dovršimo Palaču Šećerane. Lijepo je što se vijećnica Mandić brine o korekcijama, ali nedostaje pitanje kolika će biti korekcija zbog odustajanja od projekta i povrata cijelog novca,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši na kraju kako je za službenike Europske unije i nadležnog Ministarstva prilikom procjene apliciranog projekta, studija izvodljivosti bila prihvatljiva, dok za dio vijećnika nije.

Usvojen program posvećen smanjenju utjecaja klimatskih promjena

U nastavku sjednice donesen je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. Program određuje mjere koje bi se, u četverogodišnjem razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativni utjecaj na kvalitetu zraka, ozonskog sloja i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, ovaj se dokument pridružuje i drugim dokumentima koje je Grad Rijeka donio u istoj namjeri, kao što su Akcijski plan za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom, Plan gospodarenja otpadom te Akcijski plan energetski održivog razvitka.
„Vrlo se teško s klimatskim promjenama možemo nositi isključivo na razini lokalne samouprave, ali kako su te mjere raspoređene od nacionalnog okvira namjera je da se kroz razinu realizacije unutar svake jedinice da adekvatan doprinos ublažavanju klimatskih promjena“, kazao je pročelnik Škunca, dodavši kako je procijenjeno da bi provođenje mjera stajalo oko 2,8 milijuna kuna za sve četiri godine.

Gradonačelnik Obersnel sa suradnicima

Prihvaćena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2018. godini te usvojen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Vijećnici su prihvatili Informaciju o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke u 2018. godini.

Također, usvojena je i Oduka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke, čije je donošenje uvjetovano izmjenama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, koji je utvrdio nova postupanja države te jedinica lokalne samouprave u svojstvu zakupodavaca poslovnih prostora. Nije prihvaćen amandman vijećnika HDZ-a da se gradonačelniku smanji ovlast, odnosno da samostalno može odlučivati o kupoprodaji poslovnih prostora do 200 tisuća kuna, umjesto do milijun kuna, koliko je omogućeno zakonom. Također, nije prihvaćen niti amandman da Povjerenstvo za ocjenu opravdanosti prodaje poslovnog prostora umjesto gradonačelnika imenuje Gradsko vijeće, što je gradonačelnik obrazložio činjenicom da se radi o operativnim poslovima, koje ne mogu čekati sazivanje sjednice Gradskog vijeća, koja se u pravilu održava jednom mjesečno.