LAKŠE I BRŽE DO MJESEČNE POKAZNE KARTE

22. siječnja 2017. | Kategorija: Hrvatska

autobusiKVARNER – Svi korisnici pokaznih karata KD Autotrolej za mjesec veljaču njihovo mjesečno pravo moći će kupiti i upisati na čak 101 novom prodajnom mjestu. Riječ je o kioscima Tiska i INovina gdje se, nakon provedenog testiranja, kreće sa prodajom mjesečnih prava za vožnju Autotrolejovim autobusima.
Na kioscima Tiska i INovina tako će svi korisnici usluge javnog gradskog prijevoza, a koji već imaju izrađenu gradsku karticu, bilo da je riječ o RCC prepaid i Companion ili TORPEDO kartici, moći kupiti i upisati mjesečno pravo za vožnju. Postupak je vrlo jednostavan i brz, obzirom su kiosci opremljeni čitačima kartica, a za obavljenu uslugu biti će izdana potvrda i prateći račun kojima se dokazuje, kupovina i upis prava. Ovu mogućnost mogu koristiti sve kategorije korisnika koji koriste mjesečno pravo, odnosno radnici, osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti i umirovljenici. Kupovina i upis godišnjih prava, nisu mogući na kioscima, već samo na prodajnim mjestima KD Autotrolej.
Otvaranjem čak 101 novog prodajnog mjesta, točnije na 43 kioska Tiska i 58 kiosaka INovina, omogućena je lakša i brža kupovina pokazne karte, a kiosci na kojima je ova usluga dostupna raspoređeni su ne samo na području Grada Rijeke, već i na području gradova i općina koje se nalaze na području jedinica lokalne samouprave na čijem području Autotrolej obavlja uslugu javnog gradskog prijevoza. Na ovaj način korisnici mjesečnih pokaznih karata više neće morati dolaziti na prodajna mjesta Autotroleja, već će svoju kartu moći kupiti na najbližem kiosku.
Popis kiosaka na kojima je moguća ova usluga dostupan je na web stranici KD Autotrolej, a prodaja prava za mjesec veljaču počinje 21. siječnja 2017. godine.
S obzirom na to da je riječ o vrlo zahtjevnom sustavu i velikom broju prodajnih mjesta, korisnike se moli za razumijevanje, ukoliko se na pojedinim kioscima pojave eventualni problemi pri kupovini mjesečnog prava.
U slučaju bilo kakvih pitanja sve informacije korisnici mogu dobiti na info telefonu 061/151-151