Kvarnerski.com jedan od medijskih pokrovitelja Fiumanke

30. svibnja 2022. | Kategorija: Bijela kronika

KVARNER – Novinari su od samog početka rado jedrili na Fiumanki. Još 2004. godine na Fiumanki je sudjelovalo nekoliko mješovitih medijskih posada i od tada je tinjala ideja o pokretanju medijske regate. Među sudionicima i zagovornicima medijskog jedrenja osobito se isticao novinar Vjesnika Damir Herceg koji je bio aktivni sudionik Fiumanke i pomogao nam u animaciji medija.  Tako je 2007. godine medijska regata napokon doživjela svoje prvo izdanje. Povodom ulaska Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 2013. godine, Hrvatska radiotelevizija prezuela je ulogu jednog od suorganizatora, a medijska regata je podignuta na europsku razinu, kao jedan od programa kojim je obilježen ovaj važan dan u hrvatskoj povijesti i od tada se održava pod nazivom European Media Sailing Race. Iako je pandemija utjecala na međunarodnu dimenziju i masovnost regate, vjerujemo da će na regati uskoro ponovno zajedriti brojni europski mediji.


Riječ je o pozivnoj regati za koju mi organizatori osiguravamo medijskim posadama jedrilice pa je broj sudionika ograničen financijskim mogućnostima, stoga se razmišlja o promijeni načina organizacije čime bi se omogućio razvoj i omasovljenje regate. Medijska regata će se i ove godine održati u smanjenom opsegu, kao jednodnevna regata, a sve što se tijekom Fiumanke bude događalo na moru i kopnu, bit će zabilježeno u reportaži koja će se emitirati na HRT-u, u vikendu nakon regate i koja će putem Europske radiodifuzijske unije (EBU), biti odaslana svim članicama Unije.

Medijska regata je dan kada novinari olovke, kamere i tipkovince zamijene škotama i jedrima, a umjesto mailova, prati se vremenska prognoza!

Da se Fiumanka vidi, da se o njoj čuje i čita daleko izvan našeg grada pomažu njezini medijski pokrovitelji, među kojima je i Kvarnerski.com.